Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 22.10.2018
Ведущая комиссия: Maaelukomisjon
Представитель ведущей комиссии: Heimar Lenk
Ответственный служащий: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse Eesti seadusandlus kooskõlla ELi direktiiviga, millega reguleeritakse teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset. Eesti on Euroopa Komisjoni hinnangul direktiivi üle võtnud puudulikult ning see on kaasa toonud rikkumismenetluse. Eelnõus kavandatud seadusemuudatused puudutavad loomkatsete läbiviimist, katseloomade pidamist ning ettevõtja kohustusi selle juures. Seletuskirjas märgitakse, et Euroopa Komisjoni märkused on peaasjalikult tehnilist laadi ning käsitlevad sõnastuse, lause ülesehituse ning puudulike või ebakorrektsete väljendite kasutamisega seonduvaid kitsaskohti. Komisjon leiab, et mitme riigisisese õigusnormi sõnastus ei ole piisavalt täpne, et vastata direktiivis sätestatule. Veel tuuakse märkusena välja, et Eesti õigusaktides on osa direktiivis nimetatud mõisteid, tunnuseid ja elemente määratletud puudulikult, jäetud eraldi määratlemata või puuduvad direktiivi eesmärki toetavad selgesõnalised sisulised väljendid. Komisjon märgib, et mõnda sätet ei ole Eesti õigusesse üle võetud. Ühtlasi leiab komisjon, et direktiiviga kooskõlas olevad haldustavad, mida kirjeldavad Eesti ametiasutused oma vastuses, ei ole direktiivi ülevõtmiseks piisavad.

Tексты

734 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
04.01.2019 Опубликован в Riigi Teataja
21.12.2018 Провозглашен
20.12.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
19.12.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.12.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
12.12.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.12.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
04.12.2018 Komisjoni istung teisipäev, 4.12.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.12.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 19.12.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

protokolli nr 196 lisa 2

protokolli nr 196 lisa 1

protokollli nr 196 lisa 3

protokoll bdoc

MAEK_protokoll_20181211.pdf

Первое чтение
03.12.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 3.12.2018 11:10

MAEK_protokoll_20181210.pdf

protokoll bdoc

protokolli nr 195 lisa

14.11.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.11.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
05.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.11.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.11.2018 14:00
Постановление: Назначить докладчиком maaelukomisjoni liige Heimar Lenk
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 28.11.2018 17:15

protokoll bdoc

MAEK_protokoll_20181112.pdf

Инициирование
23.10.2018 Принят в производство
22.10.2018 Инициирован

Мнения

  • 04.12.2018

    Maaeluministeeriumi arvamus Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli arvamustest loomakaitseseaduse eelnõu 734 SE kohta

  • 16.11.2018

    Tartu Ülikooli arvamus loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 734 SE kohta

  • 14.11.2018

    Eesti Maaülikooli arvamus loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 734 SE kohta

  • Все мнения
Обратная связь