Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 22.01.2018
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Monika Haukanõmm
Ответственный служащий: Aimi Kaldre

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu soodustab ohutu töökeskkonna loomist ja töötaja tervisekahjustuste ennetamist, parandab kehtiva korra õigusselgust ning vähendab tööandjate halduskoormust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel. Töötaja tervisekontrolli vajadus seotakse senisest selgemalt töökeskkonna riskidega. Töötaja tuleb suunata tervisekontrolli lähtuvalt töös esinevatest ohtudest. Edaspidi võib tööandja saata töötaja esmasesse tervisekontrolli pikema tähtaja jooksul, mis tähendab, et tervisekontroll viiakse läbi nelja kuu jooksul tööle asumisest. Uue korra järgi antakse töötajale ja tööandjale võimalus leppida kokku leppetrahvi maksmises töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Muudatusega kaotatakse tööandja kohustus teavitada tööinspektsiooni tegevuse alustamisest, tegevusala muutmisest ja töökeskkonnanõukogu moodustamisest ning esitada igal aastal töökeskkonnanõukogu tegevuse aastaaruanne. Lisaks ei pea tööandja tööinspektsioonile raporteerima enam kõiki kergeid tööõnnetusi, vaid juhtumeid, kus tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus, raske kehavigastus või surm.

Tексты

581 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
12.06.2018 Опубликован в Riigi Teataja
07.06.2018 Провозглашен
30.05.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
30.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
28.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

28.05.2018 istungi protokoll

28.05.2018_istungi_protokoll.bdoc

Второе чтение
16.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
14.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 14.05.2018 11:10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid

14.05.2018 istungi protokoll

Lisa 1

14.05.2018_istungi_protokoll.bdoc

07.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 30.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

7.05.2018 istungi protokoll

7.05.2018_istungi_protokoll.bdoc

Первое чтение
20.03.2018 Komisjoni istung teisipäev, 20.03.2018 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

20.03.2018 istungi protokoll

20.03.2018 istungi protokoll

20.02.2018 Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.02.2018 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
13.02.2018 Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2018 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.02.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 06.03.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni aseesimees Monika Haukanõmm

13.02.2018 istungi protokoll

13.02.2018 istungi protokoll

Инициирование
23.01.2018 Принят в производство
22.01.2018 Инициирован

Мнения

  • 06.03.2018

    Eesti Ametiühingute Keskliidu arvamus Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 581 SE kohta

  • 21.02.2018

    MTÜ Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 581 SE kohta

  • 20.02.2018

    Eesti Tööandjate Keskliidu arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 581 SE kohta

  • Все мнения
Обратная связь