Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.11.2019
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Кристина Шмигун-Вяхи
Ответственный служащий: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga korrastatakse senist stipendiumide maksmise korraldust, sest praktikas makstakse maksuvabasid stipendiume ka sportlastele, kellega ollakse töösuhtes. Sellisel juhul ei maksta riiklikke makse ning sportlasel puuduvad ka sotsiaalsed garantiid. Sporditegevusega seotud stipendiumi maksmisele seatakse aastane piirmäär, mis on 12-kordne töötasu alammäär. Stipendiumile piirmäära sätestamine toob kaasa sportlastega töölepingu või muu võlaõigusliku lepingu sõlmimise. Täiesti uue toetusliigina võetakse kasutusele sportlasetoetus. Teise teemana täiendatakse karistusseadustiku dopingukuritegude sätet, mille järgi loetakse dopingukuriteoks aine või meetodi määramist, kasutamisele kallutamist, samuti abistamist ja ainete toimetamist üle riigipiiri või tootmist, valmistamist, turustamist, vahendamist või edasiandmist. Kehtiva korra järgi on karistatav vaid dopingu kasutamisele kallutamine kui kasutatakse ravimit. Eelnõuga luuakse spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks kontaktpunkt, mis koolitab ja teavitab asjaomaseid organisatsioone spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse osas. Neid ülesandeid hakkab ellu viima Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA. Muudatusega lisatakse Eesti spordiregistri koosseisu sporditulemuste alamandmekogu, kuhu kogutakse Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemused. Andmebaas on oluline tööriist avaliku raha jagamisel ning spordipoliitiliste otsuste tegemisel. Harrastusspordi ega liikumisharrastuse võistluste tulemusi andmebaasi ei koguta.

Tексты

105 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
28.02.2020 Опубликован в Riigi Teataja
20.02.2020 Провозглашен
18.02.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
17.02.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 17.02.2020 15:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
12.02.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.02.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
10.02.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 10.02.2020 kell 11.10
Постановление: Утвердить

Протокол

Протокол

27.01.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 27.01.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.02.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
17.02.2020 15:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Первое чтение
20.01.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 20.01.2020 kell 11.10

Протокол

Протокол

13.01.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 13.01.2020 kell 11.10

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

04.12.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.12.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
14.11.2019 Komisjoni istung neljapäev, 14.11.2019 kell 13.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.12.2019 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Kristina Šmigun-Vähi
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 18.12.2019 17:00

Протокол

Протокол

Инициирование
12.11.2019 Принят в производство
11.11.2019 Инициирован

Мнения

 • 09.03.2020

  KULK vastuskiri - Sportlasetoetus ja sportlasestipendium

 • 17.12.2019

  MTÜ Rafter Spordiklubi (BC Kalev/Cramo) arvamus

 • 20.11.2019

  Huvirühmade kaasamine spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 105 SE kohta

  Väljaminev kiri

Обратная связь
 

Распечатать

Ангелика Берг

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316483
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1994)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool