Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.09.2020
Ведущая комиссия: Maaelukomisjon
Представитель ведущей комиссии: Мерри Аарт
Ответственный служащий: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks ja muudetakse sätteid, millega oli üle võetud erisööta reguleeriv direktiiv, et vältida Euroopa Liidu õiguses toodu kordamist. Nimelt kohaldub alates käesoleva aasta 25. detsembrist erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelule Euroopa Liidu määrus. Käesoleva eelnõuga kavandatu ning kehtivas seaduses sätestatu sisuliselt ei erine. Muudatused on tehnilist laadi - lisatakse viited otsekohalduvale määrusele. Muudatustega ei kaasne uusi kohustusi sööda käitlejatele ega järelevalveametnikele. Erisööt on sööt, mis on oma koostisest või tootmistehnoloogiast tulenevalt ette nähtud teatava erisöötmise eesmärgi rahuldamiseks ning mis on selgelt eristatav tavalisest söödast. Eestis söödetakse erisööta peamiselt kassidele ja koertele, näiteks eesmärgiga toetada lemmiklooma südamefunktsiooni kroonilise südamepuudulikkuse korral. Seaduse jõustumine on kavandatud 25. detsembrist 2020, sest nimetatud tähtpäevast alates tuleb kohaldada Euroopa Liidu määrust.

Tексты

225 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
03.12.2020 Опубликован в Riigi Teataja
01.12.2020 Провозглашен
25.11.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
25.11.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.11.2020 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
17.11.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.11.2020 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
10.11.2020 Komisjoni istung teisipäev, 10.11.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.11.2020 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 25.11.2020 14:00

protokoll asice

protokolli lisa. Nõuandesüsteem

protokoll

Первое чтение
21.10.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.10.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
12.10.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 12.10.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.10.2020 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

protokoll

protokoll asice

protokolli lisa 1 Mem 225 SE

protokolli lisa 2 Mem 226 SE

Инициирование
28.09.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 28.09.2020 kell 11.10
Постановление: Назначить докладчиком maaelukomisjoni liige Merry Aart

protokoll

protokoll asice

15.09.2020 Принят в производство
14.09.2020 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Марин Даниэль

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316503
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Akadeemia Nord