Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 22.08.2018
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Вилья Тоомаст
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette võimaldada kinnipeetavatele selleks kohandatud arvutites ning vanglateenistuse järelevalve all ligipääs Riigikogu ja õiguskantsleri veebilehele. Kehtiva seaduse kohaselt ei ole kinnipeetaval lubatud kasutada Internetti. Küll aga on kinnipeetavatel vanglateenistuse järelevalve all juurdepääs ametlikele õigusaktide andmebaasidele ja kohtulahendite registrile. Muudatus on tingitud Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest Romeo Kalda kohtuasjas Eesti riigi vastu, millega tuvastati inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 10 rikkumine, kuna kinnipeetavale ei tagatud ligipääsu Riigikogu veebilehele, õiguskantsleri veebilehele ja Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalituse veebilehele (viimast enam ei eksisteeri). Muudatustega tagatakse kinnipeetavatele juurdepääs Riigikogu veebilehele ja õiguskantsleri veebilehele. Samas on keelatud juurdepääs veebilehe osale, mis võimaldab kinnipeetaval elektroonilist suhtlemist. Lisaks muudetakse vanglas hädaolukorra lahendamist puudutavaid sätteid ning vanglateenistuse pädevust vangla julgeolekut ja korda ohustava sündmuse lahendamisel.

Tексты

680 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
27.02.2019 Опубликован в Riigi Teataja
21.02.2019 Провозглашен
15.02.2019 Направлен президенту республики
Третье чтение
13.02.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.02.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
28.01.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 28.01.2019 11:15
Постановление: Komisjon jäi 24.01.2019 tehtud menetluslikeotsuste juurde

Protokoll.bdoc

ÕIGK protokoll 28.01.19.pdf

img-222130555-0001.pdf

Второе чтение
30.01.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.01.2019 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
24.01.2019 Komisjoni istung neljapäev, 24.01.2019 12:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.01.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 13.02.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

ÕIGK (24.01.2019).pdf

ÕIGK_protokoll_24.01.2019.bdoc

Первое чтение
24.10.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.10.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
15.10.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.10.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 07.11.2018 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Vilja Toomast

ÕIGK_protokoll_15.10.2018.bdoc

ÕIGK protokoll 15.10.2018.pdf

Инициирование
22.08.2018 Принят в производство
22.08.2018 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Учебное заведение
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas