Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Õiguskomisjon
Инициирован: 24.10.2019
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андрей Коробейник
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu peamine eesmärk on äriseadustikus (ÄS) sätestatud osaühingu regulatsiooni muutmine, et lihtsustada osaühingu osade õiguskäivet ning kaotada ebavajalikud piirangud ning vorminõuded. Muudatuste väljatöötamisel on eelkõige arvestatud rahvusvahelise osanike ringiga osaühingute spetsiifiliste huvide ning nende tegevusega seoses praktikas ilmnenud probleemidega, mida eelnõus välja pakutud muudatuste kaudu soovitakse lahendada. Eelnõu eesmärgiks on ühtlasi suurendada Eesti osaühingu kui ettevõtlusvormi atraktiivsust konkurentsis muude riikide, eelkõige teiste EL liikmesriikide sarnaste ettevõtlusvormidega. Eelnõu eesmärgiks on vähendada olukordi, kus investorid loobuvad Eestiga seotud äriprojekti läbi viimiseks Eesti osaühingu kasutamisest osaühingu regulatsioonist tulenevate formaalsete piirangute tõttu, mille tõttu on osaühingu asutamine või tegutsemine või selle osalustega tehingute tegemine keeruline või kulukas.

Tексты

101 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
28.01.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 28.01.2020 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
20.01.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 20.01.2020 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.01.2020 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.02.2020 16:00
Постановление: Назначить докладчиком õiguskomisjoni liige Andrei Korobeinik

Протокол

Протокол

Инициирование
17.12.2019 Komisjoni istung teisipäev, 17.12.2019 kell 14.00
Постановление: lükata eelnõu arutamine komisjonis edasi

Протокол

Протокол

24.10.2019 Принят в производство
24.10.2019 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool