Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 07.06.2021
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андрей Коробейник
Ответственный служащий: Erle Enneveer

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu peamine eesmärk on avaandmete kättesaadavuse ja taaskasutatavuse suurendamine innovatsiooni ja majanduse edendamiseks, siseturu sujuvam toimimine ning infoühiskonna edendamine. Eelnõu muudatustega jõustatakse ELi vastavast direktiivist avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta tulenevad nõuded. Eelnõu teiseks eesmärgiks on lahendada praktilised kitsaskohad, mis on kerkinud kehtivas seaduses sätestatud avaandmete mõiste ja taaskasutamisega seonduvate põhimõtete tõlgendamisel. Seletuskirjas märgitakse, et avaliku sektori valduses olev teave on viimase pea kahekümne aasta jooksul omandanud järjest enam tähtsust ja uut tähendust. Andme- ja platvormimajanduse arengu tulemusena on mõistetud, et seda teavet tuleks taaskasutada nii palju kui võimalik. Euroopa tasandil viis see teadlikkus avaliku sektori teabe taaskasutamise direktiivi (PSI direktiiv) vastuvõtmiseni 2003. aastal. Selle eesmärgiks oli luua soodsad tingimused siseturu arendamiseks. Mõisteti, et avaliku sektori valduses olev teave on digitaalse infosisuga seotud toodete ja teenuste oluliseks algmaterjaliks ning muutub infotehnoloogiliste võimaluste arenedes veelgi olulisemaks andmeallikaks. Avaliku teabe laiem taaskasutatavus võimaldas Euroopa ettevõtetel muu hulgas ära kasutada teabe potentsiaali ning toetas majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Tексты

409 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
26.10.2021 Komisjoni istung teisipäev, 26.10.2021 kell 14.00
27.09.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 27.09.2021 15:00
Постановление: Первое чтение закончено
21.09.2021 Komisjoni istung teisipäev, 21.09.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 27.09.2021 15:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik

Volikiri

Protokoll

Protokoll.asice

Volikiri.asice

Инициирование
08.06.2021 Принят в производство
07.06.2021 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 13.10.2021

  MTÜ Open Knowledge Estonia arvamus avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu 409 SE kohta

 • 13.10.2021

  Kaubandus-Tööstuskoja arvamus avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu 409 SE kohta

 • 13.10.2021

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu arvamus avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu 409 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Эрле Энневеэр

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316440
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Rahvusvaheline ja keskkonnaõigus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Islandi Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1996)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool