Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Мария Юферева-Скуратовски, Марко Михкельсон, Индрек Саар, Марко Шорин, Мати Райдма, Свен Сестeр, Руубен Каалеп, Кристина Шмигун-Вяхи, Ынне Пиллак, Энн Ээсмаа, Аннели Аккерманн, Юри Яансон, Яак Юске, Тоомас Кивимяги, Хелир-Валдор Сеэдер, Урве Тийдус, Айвар Вийдик, Сийм Каллас, Иви Ээнмаа, Эркки Келдо, Хейки Краних, Тимо Суслов, Йоко Алендер, Айвар Сыэрд, Юллар Сааремяэ, Хейди Пурга, Сигне Киви, Урмас Рейнсалу, Уно Каскпейт, Юри Луйк, Кристен Михал, Юри Ратас, Имре Соояэр, Прийт Сибул, Михаил Лотман, Айвар Кокк, Ханно Певкур, Андрес Метсоя, Хеле Эвераус, Март Вырклаэв, Андрус Сеэме, Марко Торм, Антс Лаанеотс, Райво Тамм, Тармо Круузимяэ, Алар Ланеман, Рихо Брейвель, Мадис Миллинг, Маргит Сутроп, Пауль Пуустусмаа, Хелле-Мооника Хельме, Юрген Лиги, Валдо Рандпере, Сулев Каннимяэ, Ээрик-Нийлес Кросс, Тоомас Ярвеоя, Вилья Тоомаст
Инициирован: 10.02.2021
Ведущая комиссия: Väliskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Юри Луйк
Ответственный служащий: Ivar Mölder

Eelnõu algteksti tutvustus

Riigikogu rõhutab avalduses, et Euroopa Liidu ühtne välispoliitika on seatud kaitsma liikmesriikide huvisid rahvusvahelistes suhetes, lähtudes meie ühistest demokraatlikest väärtustest. Riigikogu on veendunud, et nii Eesti kui ka teiste liikmesriikide huvid globaalsetes sõlmküsimustes on paremini kaitstud, kui Euroopa Liit järgib ühtse välispoliitika kujundamisel tugeva konsensuse põhimõtet. Riigikogu toonitab, et suhetes Venemaaga on rasketest teemadest rääkides eriti oluline säilitada selgus ja põhimõttekindlus ning Euroopa Liidu institutsioonid peavad tegema tõsiseid järeldusi hiljutisest Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli Moskva visiidist, mis ei vastanud neile nõuetele. Riigikogu kutsub üles Euroopa Liidu liikmesriike ajakohastama Venemaa-suunalist poliitikat, võttes arvesse viimaste aastate autoritaarsed arengud Venemaal ja tema agressiivsed välispoliitilised suundumused. Riigikogu on arvamusel, et Venemaa-poliitika kujundamisel peab Euroopa Liit tegema tihedat koostööd Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja teiste demokraatliku läänemaailma riikidega. Riigikogu on arvamusel, et Venemaaga peetava sisulise ja üksteisest lugupidava dialoogi eelduseks on rahvusvaheliselt võetud kohustuste täitmine Venemaa poolt ja naaberriikide territoriaalset terviklikkust lõhkuvast agressiivsest välispoliitikast loobumine. Riigikogu tuletab meelde Venemaa poolt 1996. aastal Euroopa Nõukogu liikmeks astumisel võetud kohustusi, sealhulgas kohustust kaitsta demokraatiat ja õigusriiki, täita Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid ning tagada oma kodanikele inimõigused ning meediavabadus. Riigikogu mõistab hukka Venemaa jõustruktuuride vägivalla oma kodanike suhtes, kes on avaldanud meelt korruptsiooni vastu ja nõudnud põhiseaduslike kodanikuvabaduste tagamist. Riigikogu nõuab Venemaa linnades toimunud rahumeelsetel meeleavaldustel vahistatud või oma meelsuse avaldamise eest kinnipeetute, sealhulgas Aleksei Navalnõi ja teiste poliitvangide vabastamist. Riigikogu kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles rahvusvahelisel tasemel karmistama sanktsioone eesmärgiga avaldada reaalset mõju Venemaale rahvusvahelistest kohustustest kinnipidamiseks. Riigikogu kutsub avalduses üles Euroopa Liidu liikmesriike toetama ja kaitsma kodanikuühiskonda Venemaal.

Tексты

333 AE Ход производства по проекту

Вступление в силу
17.02.2021 Опубликован в Riigi Teataja
16.02.2021 SAADETUD RT
Первое чтение
15.02.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 15.02.2021 15:00
Постановление: Vastuvõetud
11.02.2021 Komisjoni istung neljapäev, 11.02.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.02.2021 15:00
Постановление: Назначить докладчиком väliskomisjoni aseesimees Jüri Luik

IPU 2020 ülevaade

Õiend

Protokoll

Õiend asice

Protokoll asice

Инициирование
10.02.2021 Принят в производство
10.02.2021 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Ивар Мёльдер

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Mehaanikainsener ( - 1986)
  • Учебное заведение
    Tallinna Polütehniline Instituut