Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 19.12.2019
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Яанус Карилайд
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudatused on seotud kriisiinfo teenuse käivitamise, vabatahtlike päästjate kaasamise ja Päästeameti ülesannetega. Eelnõu muudatused teevad kriisiolukordades esmase info saamise lihtsamaks. 31. märtsil 2020 on Häirekeskusel kavas käivitada üleriigiline abi- ja infoteenusenumber 1247, millele kriisiolukorras helistades saab käitumisjuhiseid toimetulekuks ja infot kriisist puudutatud isikute kohta. Samal numbril saab ka ise Häirekeskusele infot anda. Igapäevaselt hakkab number tööle abi- ja infotelefonina. Hädaabiteateid võtab Häirekeskus endiselt vastu hädaabinumbril 112. Eelnõu väärtustab ka vabatahtliku päästjana tegutsemist. Ettepaneku järgi laiendatakse päästetööd tegevatele vabatahtlikele päästjatele kehtivaid sotsiaalseid tagatisi ka ennetustööd tegevatele vabatahtlikele päästjatele. Lisaks kaotatakse vabatahtliku päästja tervisetõendi viieaastane kehtivusaeg, mille saab edaspidi määrata perearst lähtuvalt konkreetse inimese tervisenäitajatest. See muudatus vähendab märkimisväärselt tervisekontrolli läbimise sagedust. Tervisekontrolli tõendina aktsepteeritakse edaspidi mootorsõidukijuhi tervisetõendit, kuid seaduse muudatusega võimaldatakse vabatahtlikel päästjatel edaspidi tõendada tervisehäirete puudumist ka mõne muu lubatud tervisetõendiga, nt abipolitseiniku, politseiniku, relvaloa jne tervisetõendiga. Seaduse muudatus loob ka õigusliku aluse Päästeametile tulekahjude tekkepõhjuste menetlemiseks ja õigusselguse ennetustöö sisu ning tegevuste osas. Lisaks kehtestatakse nõuded demineerimistööde lõhkamiskohtade tähistamiseks ja tagatakse kõikide päästetöödele rakendatud isikute toidu ja joogiveega varustamine. Seoses Päästeameti demineerimiskeskuse demineerijatele hädakaitseks tulirelva kandmise ja kasutamise õiguse muutmisega muudetakse ka relvaseadust.

Tексты

128 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
09.04.2020 Komisjoni istung neljapäev, 9.04.2020 kell 14.00
23.03.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.03.2020 15:00
Постановление: Первое чтение закончено
19.03.2020 Komisjoni istung neljapäev, 19.03.2020 kell 13.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.03.2020 15:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 09.04.2020 13:00

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

09.03.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 09.03.2020 kell 11.05

Протокол

Протокол

Протокол

Инициирование
19.12.2019 Принят в производство
19.12.2019 Инициирован

Мнения

 • 31.03.2020

  Sotsiaalkomisjoni arvamus päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu 128 SE kohta

 • 19.03.2020

  Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu 128 SE menetlemine Riigikogus

 • 19.03.2020

  Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse menetlemine Riigikogus

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool