Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.01.2021
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Юри Яансон
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu algatamise tingis Euroopa Komisjoni hinnang, et Eesti ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava direktiivi teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta käivaid sätteid nõuetekohaselt üle võtnud. Eelnõuga täpsustatakse audiitori kohustusi keskmise suurusega ettevõtja, suurettevõtja ja avaliku huvi üksuse auditeerimisel. Audiitor on edaspidi kohustatud auditi aruandes kinnitama, kas tegevusaruanne vastab finantsaruandele ja seaduses kohaldatavatele nõuetele. Muudatuse eesmärk on tugevdada investorite ja teiste huvitatud isikute usaldust ettevõtja tegevusaruandes avaldatud informatsiooni vastu. Lisaks täpsustatakse nõudeid informatsiooni osas, mida peab üle 500 töötajaga avaliku huvi üksusest suurettevõtja kajastama oma tegevusaruandes. Analoogsed muudatused tehakse ka konsolideeritud aruannete osas. Muudatuste eesmärk on paremini tuvastada jätkusuutlikkuse riske ning suurendada investorite ja tarbijate usaldust. Eelnõu tulemusel kallineb vähesel määral keskmiste ja suurettevõtjate audititasu ning vähesel määral kasvab mõnede suurettevõtjate aruandluskohustuse maht.

Tексты

313 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
13.05.2021 Опубликован в Riigi Teataja
10.05.2021 Провозглашен
06.05.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
05.05.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.05.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
21.04.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.04.2021 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
12.04.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 12.04.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.04.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 05.05.2021 14:00

Lisa 2 (riikliku küberturvalisuse olukord)

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 1 (359 SE)

Первое чтение
17.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.03.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.03.2021 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.03.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll asice

Lisa 1 (ülevaade Eesti seisukohtadest)

Protokoll

Инициирование
09.02.2021 Komisjoni istung teisipäev, 9.02.2021 kell 14.00
Постановление: Назначить докладчиком Jüri Jaanson

Lisa 1 (taastuvenergia direktiivi taasavamise kohased seisukohad)

Protokoll asice

Protokoll

12.01.2021 Принят в производство
11.01.2021 Инициирован

Мнения

 • 05.04.2021

  Rahandusministeeriumi arvamus audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse eelnõu 313 SE kohta

 • 01.04.2021

  Audiitorkogu arvamus audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 313 SE kohta

 • 22.03.2021

  Audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse menetlemine Riigikogus

Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool