Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 09.09.2019
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Эрки Сависаар
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga optimeeritakse keskkonnaotsuste protsesse ja vähendatakse keskkonnaõiguses halduskoormust loa menetluste liitmise ja koordineerimise kaudu. Eelnõu on osa keskkonnaseadustiku üldosa seadusega alustatud keskkonnaõiguse kodifitseerimisest, millega süstematiseeritakse keskkonnaseadustiku eriosa seadustes asuvad keskkonnaloa menetluse nõuded, lahendatakse vastuolud ning luuakse alus ühtse keskkonnaloa andmiseks. Eelnõu kaotab paralleelsed keskkonnaloa menetlused, vähendab bürokraatiat ning võimaldab mugavamalt ja efektiivsemalt täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

Tексты

55 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
09.10.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.10.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
23.09.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 23.09.2019 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.10.2019 14:00
Постановление: Назначить докладчиком keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar

Протокол

Протокол

Инициирование
10.09.2019 Принят в производство
09.09.2019 Инициирован

Мнения

 • 14.10.2019

  Maaeluministeeriumi arvamus Eesti vesiviljeluse sektori pöördumise osas seoses keskkonnatasude seaduse muutmisega keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 55 SE kohta

 • 10.10.2019

  SA Keskkonnaõiguse Keskus arvamus keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 55 SE kohta

 • 01.10.2019

  Eesti Avamere Kalakasvanduste Ühistu, Eesti Kalakasvatajate Liidu, Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liidu, Eesti Vesiviljelejate Liidu, Saaremere Kala ASi, Avamere Kalakasvatus OÜ ja Hiiumere Farm OÜ arvamus keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 55 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool