Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.01.2016
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Jaanus Marrandi
Ответственный служащий: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

Valitsuse 11. jaanuaril algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõuga (161 SE) tõstetakse lennuohutuse taset ning ühtlustatakse siseriiklik õigus Euroopa Liidu õigusaktidega. Euroopa Liidu tasandil reguleerib tsiviillennunduses toimunud lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatamist EL-i vastav määrus. Selle EL-i määruse jõustumine eeldab muudatuste ja täpsustuste tegemist lennundusseadusesse. Kehtestatakse vajalikud nõuded, et tagada kõigil tasanditel tõhus lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatamise süsteem. Nimetatakse pädevad asutused, keda tuleb teavitada lennuohutust mõjutavatest juhtumitest. Nendeks asutusteks on jätkuvalt Lennuamet ja Ohutusjuurdluse Keskus. Täpsustatakse riigisiseste pädevate asutuste teavitamise ning vastavate andmete edastamise korda. Eelnõu muudab lennuohutust mõjutavast juhtumist teatamise tähtaega. Kehtiva seaduse kohaselt tuleb sellisest juhtumist teatada 24 tunni jooksul, eelnõu kohaselt 72 tunni jooksul. Võrreldes kehtiva teatamise süsteemiga kohustab määrus juhtumist teatajat esitama ka ühe kuu jooksul pärast juhtumi toimumist Lennuametile esialgse analüüsi ning kolme kuu jooksul lõpparuande, mis tooks välja ohutusriskid ja kirjeldaks selle järel rakendatavaid meetmeid.

Tексты

161 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
03.05.2016 Опубликован в Riigi Teataja
27.04.2016 Провозглашен
19.04.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
19.04.2016 Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.04.2016 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
13.04.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
05.04.2016 Komisjoni istung teisipäev, 5.04.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.04.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 19.04.2016 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Первое чтение
09.03.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.03.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
15.02.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.03.2016 14:00
Постановление: Ettepanek lõpetada esimene lugemine jääb 8. veebruari otsusega jõusse
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 23.03.2016 17:00

Протокол

Протокол

Инициирование
08.02.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 8.02.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.02.2016 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 02.03.2016 17:00

Протокол

Протокол

18.01.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2016 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Jaanus Marrandi

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

12.01.2016 Принят в производство
11.01.2016 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Марин Даниэль

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316503
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Akadeemia Nord