Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 30.05.2016
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Jaanus Marrandi
Ответственный служащий: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle ELi vastav direktiiv kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise kohta ehk nn lairiba direktiiv. Direktiivi eesmärk on vähendada sidevõrgu kasutuselevõtukulusid ja tagada 2020. aastaks kõikidele eurooplastele juurdepääs andmesidekiirusele kuni 30 Mbit/s ja pooltele või enamatele Euroopa kodumajapidamistele juurdepääs andmesideühendusele 100 Mbit/s. Selleks tagatakse eelnõu järgi sideettevõtjatele juurdepääs sidevõrgu kasutuselevõtuks sobilikule füüsilisele taristule, see tähendab: mastidele, kaablikanalitele, torudele, kontrollkaevudele, juurdepääsuluukidele, kaablikappidele, antennirajatistele, tornidele ja postidele. Võrkudevahelise sünergia maksimeerimiseks ei ole eelnõu suunatud üksnes sideettevõtjale, vaid ka mistahes selliste füüsiliste taristute nagu elektri-, gaasi-, kütte-, transpordi-, vee- ja kanalisatsiooniteenuste taristu omanikele, milles saab majutada sidevõrgu elemente. Ehitisregistrile luuakse alates 2017. aastast selline elektroonilise suhtluse võimekus, kus sideettevõtja saab suhelda teisi füüsilisi taristuid omavate ettevõtetega, leppida kokku taristu vaatlemist ja taotleda taristule juurdepääsu. Alates 1. jaanuarist 2017 tuleb uued hooned ja kahe või enama korteriga elamud varustada hoonesisese füüsilise taristuga, mis võimaldab pakkuda elektroonilise side teenust. Sama kohustus on ka hoone ja kahe või enama korteriga elamu põhjaliku rekonstrueerimistööde korral. Antud nõude puhul võib tõmmata paralleeli elektri ja veetrassiga, millega ehitatava hoone varustamine on samuti kohustuslik. Eelnõu sihtgrupp mõjutab nii eraomanikke, riigiasutusi kui ka võrguvaldajaid, sealhulgas elektroonilise side ettevõtjaid. Riigiasutustest mõjutab eelnõu eelkõige Tehnilise Järelevalve Ametit, kes on lairiba direktiivi mõistes kohtueelse vaidluse lahendamise organ, lahendades tekkinud vaidlusi.

Tексты

250 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
15.12.2016 Опубликован в Riigi Teataja
13.12.2016 Провозглашен
08.12.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
07.12.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
23.11.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
14.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
07.12.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

MAJK_14.11.2016_nr_20161122.pdf

MAJK_14.11.2016_nr_98.bdoc

Первое чтение
19.10.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
11.10.2016 Komisjoni istung teisipäev, 11.10.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.10.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 02.11.2016 12:00

MAJK_11.10.2016_nr_91.bdoc

MAJK_11.10.2016_nr_20161101.pdf

Инициирование
07.06.2016 Komisjoni istung teisipäev, 7.06.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Jaanus Marrandi

MAJK 7.06.2016 nr 79

MAJK_7.06.2016_nr_79.bdoc

31.05.2016 Принят в производство
30.05.2016 Инициирован

Предложения о поправках

 • RK liikmete E. Savisaare, A. Musta, T. Talve, E. Vallbaumi, M. Stalnuhhini, A. Talviku, A. Lutsepa, K. Kõljala, H. Põlluaasa ja A. Metsoja muudatusettepanek ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 250 SE kohta RK liikmete muudatusettepanek

Мнения

 • 17.11.2016

  Telia Eesti ASi, Elering ASi, Elektrilevi OÜ, Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL), Esmar Gaas OÜ ja Esmar Vesi OÜ ning Gaasivõrgud AS arvamus ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 250 SE kohta

 • 04.07.2016

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu arvamus ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 250 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Марин Даниэль

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316503
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Akadeemia Nord