Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 22.11.2021
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Юри Яансон
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga lahendatakse seaduse rakendamisel esile kerkinud praktilised probleemid ja viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu riigihangete direktiividega. Peamiselt on tegemist erinevate tehnilist laadi muudatustega, et parandada õigusselgust ja muuta hankekorraldust paindlikumaks. Hindamiskriteeriume, põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste käsitlemist ja hankelepingute rikkumist puudutavad muudatused muudavad riigihanke menetluse ja ka hankelepingute täitmise hankija jaoks paindlikumaks ning võimaldavad hankijal riigihanke tingimuste seadmisel paremini arvestada konkreetse riigihanke eripärade ja vastava turuolukorraga. Heastamist ja hankepassi puudutavad muudatused vähendavad nii hankijate töö-, kui ka ettevõtjate halduskoormust. Euroopa Komisjoni etteheidete alusel tehtavatest muudatustest kaks on tehnilist laadi ja puudutavad hankijate vahelise koostöö ühe eelduse, st avatud turul toimuva tegevuse protsendimäära arvutamist ning innovatsioonipartnerluse korral riigihanke alusdokumentides sisalduva kirjelduse täpsust. Kaks muudatust puudutavad võistleva dialoogi korral eduka pakkujaga pakkumuse täpsustamiseks läbirääkimiste lubamist, mis selle menetluse iseloomu arvestades võib olla hankelepingu tingimuste lõplikuks paika panekuks väga oluline. Läbirääkimiste ja pakkumuse täpsustamise käigus ei tohi pakkumust ega riigihanke alusdokumente muuta ning tuleb tagada, et pakkujat ei asetata võrreldes teiste pakkujatega soodsamasse olukorda. Muudatus võimaldab paindlikkust, mis on võistleva dialoogi kasutamisel kvaliteetse tulemuse saavutamiseks määrava tähtsusega. Ülejäänud kaks muudatust käsitlevad hindamiskriteeriumide seadmisel nende osakaalude määramist kas asjakohase vahemikuna või kui see ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik, tähtsuse järjekorras. Kuigi hankijad on harjunud hindamiskriteeriumidele kindlaid osakaalusid määrama, mis on ka kõige läbipaistvam ja kontrollitavam viis ning tagab kõige paremini pakkumuste hindamisel ettevõtjate võrdse kohtlemise, võib lisatav paindlikkus aidata teatud juhtudel kaasa majanduslikult kõige soodsama pakkumuse leidmisele.

Tексты

491 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
05.05.2022 Опубликован в Riigi Teataja
27.04.2022 Провозглашен
14.04.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
13.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
07.04.2022 Täiskogu korraline istung neljapäev, 7.04.2022 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
04.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 4.04.2022 kell 12.05

Protokoll asice

Protokoll

15.03.2022 Komisjoni istung teisipäev, 15.03.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.04.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 13.04.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Первое чтение
19.01.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.01.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
10.01.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 10.01.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.01.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll asice

Lisa 2 (FuelEU Maritime slaidid)

Lisa 3 (tariifsete soodustuste kava slaidid)

Protokoll

Lisa 1 (Riigihangete seaduse slaidid)

Инициирование
14.12.2021 Komisjoni istung teisipäev, 14.12.2021 kell 14.00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Jüri Jaanson

Lisa 1 (2021. sügisistungjärgu statistika)

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 2 (2021. aasta statistika)

23.11.2021 Принят в производство
22.11.2021 Инициирован

Мнения

 • 15.03.2022

  Välisministeeriumi arvamus riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

 • 15.03.2022

  Välisministeeriumi arvamus riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

 • 04.03.2022

  Rahandusministeeriumi arvamus riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

 • 14.02.2022

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

 • 03.02.2022

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus riigihangete seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut