Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 18.05.2020
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Erki Savisaar
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu ühtlustab unikaalaadressi määramise aluseid, lihtsustab suhtlemist aadressobjekti omanikuga ja tagab riigi infosüsteemide parema koostoimimise. Maa-ametile antakse õigus määrata unikaalaadressiga alad. Kehtiva korra alusel on unikaalaadressi nõudega aladeks üldplaneeringuga määratud tiheasustusega või kompaktse hoonestusega alad. Kuna õigusaktides ei ole viidatud alad defineeritud, määravad kohalikud omavalitsused neid planeeringutega väga erinevalt. Sellega kaasneb probleem, et hooned on võivad olla raskesti leitavad. Ühtsetel alustel määratavad unikaalaadressi nõudega alad tagavad riigis ühetaolise aadressikorralduse ega lisa seejuures täiendavaid kohustusi või piiranguid ehitus- ega muule tegevusele. Lisaks lihtsustakse suhtlemist aadressiobjekti omanikuga ning lisatakse võimalus teavitada aadressi muudatustest e-kirja teel ja kortermaja korral korterühistu kaudu. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatustega tagatakse riigi infosüsteemide, eelkõige kinnistusraamatu ja aadressiandmete infosüsteemi parem koostoimimine. Kui kinnistustraamatus moodustatakse korteriomand, saab iga korteriomandina kinnistatav korter ka aadressiandmete süsteemis vaste aadressiobjektina.

Tексты

196 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
09.10.2020 Опубликован в Riigi Teataja
06.10.2020 Провозглашен
01.10.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
30.09.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.09.2020 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
23.09.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.09.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
14.09.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 14.09.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.09.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 30.09.2020 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Первое чтение
17.06.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.06.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
08.06.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 8.06.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.06.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Erki Savisaar

Lisa 2 (Euroopa roheline kokkulepe)

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 1 (Keskkonnamisteeriumi esitlus)

Инициирование
19.05.2020 Принят в производство
18.05.2020 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool