Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Maaelukomisjon
Инициирован: 14.01.2019
Ведущая комиссия: Maaelukomisjon
Представитель ведущей комиссии: Айвар Кокк
Ответственный служащий: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga sätestatakse volitusnorm Vabariigi Valitsusele ebasoodsate ilmastikutingimuste kindlakstegemiseks. Eelnõu kohaselt võib Vabariigi Valitsus selliste ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, mis erinevad olulisel määral tavapärastest ilmastikutingimustest ning tekitavad põllumajandustootjatele olulist majanduslikku kahju, teha korraldusega kindlaks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise. Ilmastikutingimuste hindamisel võetakse aluseks tavapäraste aastate kohta kogutud pikaajalised vaatlusandmed. Eelnõus nimetatud korraldus on informatiivse sisuga ning ei mõjuta põllumajandustootjate lepingulisi suhteid.

Tексты

788 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
15.03.2019 Опубликован в Riigi Teataja
07.03.2019 Провозглашен
21.02.2019 Направлен президенту республики
Третье чтение
20.02.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.02.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
12.02.2019 Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.02.2019 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
28.01.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 28.01.2019 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.02.2019 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
20.02.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Первое чтение
22.01.2019 Täiskogu korraline istung teisipäev, 22.01.2019 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
16.01.2019 Komisjoni istung kolmapäev, 16.01.2019 09:30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.01.2019 10:00
Постановление: Назначить докладчиком maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 28.01.2019 10:00

Протокол

Протокол

Инициирование
15.01.2019 Принят в производство
14.01.2019 Инициирован

Мнения

Обратная связь