Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.01.2016
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Kalle Palling
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Valitsuse 11. jaanuaril algatatud energiamajanduse korralduse seaduse eelnõuga (162 SE) võetakse üle EL-i vastav direktiiv, mille eesmärgiks on säästa 20 protsenti Euroopa Liidu primaarenergia, ehk maavarade ja kütuste tarbimisest, aastaks 2020 ja tagada energiatõhususe edasine suurendamine pärast 2020. aastat. Eelnõuga rakendatakse vaid meetmeid, mida direktiiv tingimata nõuab. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 5. juuni 2014 ning hilinemise tõttu on Euroopa Komisjon algatanud Eesti suhtes rikkumismenetluse. Eelnõu näeb ette avaliku sektori energiatõhususe arendamise, milleks kohustatakse keskvalitsust rekonstrueerima igal aastal vähemalt 3 protsenti hoonete pinnast energiatõhususe miinimumnõuete tasemele ning hankima energiatõhusaid hooneid, tooteid ja teenuseid. Keskvalitsuse hulka kuuluvad eelnõu kohaselt Vabariigi Presidendi kantselei, Riigikogu Kantselei, Riigikohus, Riigikontroll, Õiguskantsleri Kantselei, Riigiprokuratuur ning valitsusasutused. Eelnõu näeb ette üldise energiatõhususkohustuse, mille täitmiseks maksustab riik kütuseid ja elektrit aktsiisiga, toetab korterelamute ja tänavavalgustuse rekonstrueerimist jne. Suurettevõtjatele, ehk ettevõtjatele, kellel on rohkem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ületab 50 miljonit eurot või aastabilansi kogumaht ületab 43 miljonit eurot, kehtestatakse nõue viia regulaarselt läbi energiaauditeid. Esimene energiaaudit tuleb teha kuus kuud pärast seaduse jõustumist ning edaspidi iga nelja aasta järel. Eelnõu kehtestab ka auditite miinimumnõuded ja energiaaudiitori pädevuse nõuded. Suurettevõtjaid on Eestis ligikaudu 250. Eelnõu kohustab energiatarbimise juhtimiseks energiaettevõtjaid mõõtma lõpptarbijate energiakasutust ja pakkuma tasuta ligipääsu lõpptarbijate tarbimisandmetele nii reaalajas kui ka tagantjärgi.

Tексты

162 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
05.07.2016 Опубликован в Riigi Teataja
29.06.2016 Провозглашен
16.06.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
16.06.2016 Täiskogu korraline istung neljapäev, 16.06.2016 10:00
Постановление: Vastuvõetud
14.06.2016 Komisjoni väljasõiduistung teisipäev, 14.06.2016 14:00

Протокол

Протокол

Протокол

Второе чтение
15.06.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.06.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
13.06.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2016 11:10
Постановление: Taotleda Riigikogu juhatuselt ülalnimetatud eelnõu teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS seaduse §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 14.06.2016 kl 17.00.

Протокол

Протокол

07.06.2016 Komisjoni istung teisipäev, 7.06.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 16.06.2016 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Первое чтение
02.06.2016 Komisjoni istung neljapäev, 2.06.2016 11:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии peale MKM-i poolt esitatud ettepanekuid

Протокол

Протокол

30.05.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2016 11:10

Протокол

Протокол

Протокол

10.05.2016 Komisjoni istung teisipäev, 10.05.2016 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 30.05.2016

Протокол

Протокол

03.05.2016 Komisjoni istung teisipäev, 3.05.2016 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
Постановление: Kutsuda komisjoni avalikule istungile huvigruppide esindajad, et arutada energiasäästufondiga seonduvaid küsimusi.

Протокол

Протокол

17.03.2016 Täiskogu korraline istung neljapäev, 17.03.2016 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
07.03.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 7.03.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.03.2016 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 01.04.2016 16:00

Протокол

Протокол

Протокол

Инициирование
26.01.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 26.01.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Kalle Palling

Протокол

Протокол

Протокол

12.01.2016 Принят в производство
11.01.2016 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 03.06.2016

  Eesti Energia AS vastus MKM-i arvamuse küsimisele energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu kohta (162 SE)

 • 01.06.2016

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi arvamuse küsimine koostööpartneritelt energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu kohta (162 SE)

 • 01.06.2016

  Imatra Elekter AS vastus MKM-i arvamuse küsimisele energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu kohta (162 SE)

 • 30.05.2016

  Adven Eesti AS arvamus energiamajanduse korralduse seaduse eelnõule (162 SE)

 • 27.05.2016

  Konkurentsiameti arvamus energiamajanduse korralduse seaduse eelnõule (162 SE)

 • 23.05.2016

  Konkurentsiameti arvamus energiamajanduse korralduse seaduse eelnõule (162 SE)

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool