Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Riigikaitsekomisjon
Инициирован: 06.06.2018
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Raivo Aeg
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla ELi vastava direktiiviga, millega muudetakse nõukogu vastavat direktiivi relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (tulirelvadirektiiv). Eelnõuga lisatakse seaduse kohaldamisalasse hoiatus-, signaal- ja akustilised relvad, millele seni reegleid kehtestatud ei ole. Kavandatavad seaduse muudatused võimaldavad kooskõlas ELis kehtivate nõuetega käidelda, sh valmistada, parandada jne, ka Eestis selliseid relvi. ELis kehtestatakse 2018. aasta septembrist sellistele relvadele ühtsed tehnilised nõuded. Samuti kehtestatakse tulirelvade ja nende osade markeerimisele ELis ühtsed nõuded. Selleks, et ka Eesti ettevõtjad saaksid relvi valmistada või nõuetekohaselt markeerituna müüa, on oluline seadust vastava regulatsiooniga täiendada. Eelnõuga täpsustatakse tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona markeerimise nõudeid. Lisaks riigisisestele nõuetele tuleb alates 14. septembrist 2018. aastal turule lastavate tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona markeerimisel arvestada Euroopa Komisjoni kehtestatud tehniliste nõuetega

Tексты

654 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
12.12.2018 Опубликован в Riigi Teataja
30.11.2018 Провозглашен
22.11.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
20.11.2018 Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.11.2018 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
15.11.2018 Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.11.2018 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
12.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.11.2018 11:15
Постановление:

ÕIGK_protokoll_12.11.2018.bdoc

ÕIGK protokoll 12.11.2018.pdf

06.11.2018 Komisjoni istung teisipäev, 6.11.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.11.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 20.11.2018 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

ÕIGK protokoll 06.11.2018.pdf

ÕIGK_protokoll_06.11.2018.bdoc

Первое чтение
09.10.2018 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00
Постановление: Komisjon asus seisukohale, et eelnõu menetlemist jätkatakse peale 05.11.2018, kui on selgunud, millises staadiumis on Euroopa Komisjoni tehnilisi nõudeid puudutav rakendusakt.

ÕIGK protokoll 09.10.18

ÕIGK_protokoll_09.10.2018.bdoc

20.09.2018 Täiskogu korraline istung neljapäev, 20.09.2018 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
10.09.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.09.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 04.10.2018 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Raivo Aeg

Protokoll.bdoc

ÕIGK protokoll 10.09.18.pdf

Инициирование
07.06.2018 Принят в производство
06.06.2018 Инициирован

Предложения о поправках

  • Riigikaitsekomisjoni muudatusettepanek relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu 654 SE kohta Muudatusettepanek

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Учебное заведение
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas