Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 20.03.2017
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Валдо Рандпере
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga lahendatakse tehnovõrgu talumise tasu kõige aktuaalsed probleemid, nähes ette selged koefitsiendid talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu maksmise. Eelnõu määrab tehnovõrkude talumistasuks 7,5 protsenti rajatise aluse maa maksustamishinnast ja fikseerib koefitsiendid maa kasutamise kitsenduse ulatuse määramiseks, millest sõltub lõplik tehnovõrgu talumistasu suurus. Seletuskirjas märgitakse, et tehnovõrkudeks on elektri-, gaasi-, elektroonilise side ja kaugküttevõrk ning ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Kui tegemist on maaga, mille sihtotstarbeline kasutamine on tehnovõrgu talumise kohustuse tõttu oluliselt kitsendatud, siis on kitsenduse sisuline ulatus 100 protsenti. Kui maa kasutamine on osaliselt võimalik, siis on kitsenduse sisuline ulatus 50 protsenti. Kui maa kasutamine ei ole oluliselt takistatud ja tehnovõrk on selle maa kasutamiseks vajalik, siis on kitsenduse sisuline ulatus 0 protsenti, see tähendab sellise kitsenduse eest talumistasu ei maksta.

Tексты

405 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.01.2018 Опубликован в Riigi Teataja
22.01.2018 Провозглашен
17.01.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
17.01.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.01.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
11.01.2018 Täiskogu korraline istung neljapäev, 11.01.2018 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
18.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.01.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
17.01.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

ÕIGK 18.12.17 istungi protokoll.pdf

Protokoll.bdoc

Первое чтение
11.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 00:11
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

ÕIGK 11.12.17 istungi protokoll .pdf

Protokoll.bdoc

16.11.2017 Komisjoni istung neljapäev, 16.11.2017 13:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

ÕIGK 16.11.17 istungi protokoll .pdf

Protokoll.bdoc

02.05.2017 Komisjoni istung teisipäev, 2.05.2017 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll.bdoc

OIGK 02.05.17 istungi protokoll.pdf

19.04.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.04.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
10.04.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 10.04.2017 11:15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.04.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 04.05.2017 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Valdo Randpere

ÕIGK 10.04. 17 istungi protokoll.docx

Protokoll.bdoc

Инициирование
21.03.2017 Принят в производство
20.03.2017 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool