Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 04.12.2017
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельмен Кютт
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu kohaselt võimaldatakse kohalikel omavalitsustel (KOV) pakkuda 16–26-aastastele potentsiaalselt abivajavatele noortele proaktiivset tuge tööturule ja haridusellu naasmiseks. Need on noored, kes ei õpi, ei tööta, ei otsi tööd ega viibi mõjuval põhjusel tööturult eemal ning võivad vajada ebasoodsast olukorrast väljumiseks riigi aktiivset tuge, ent kes ise vajalike teenusteni, näiteks Töötukassa, Rajaleidja, KOV-i teenused, ei jõua. Eelnõu võimaldab KOV-il saada sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrist (STAR) infot enda piirkonnas elavatest potentsiaalselt tuge vajavatest noortest. KOV-il võimaldatakse leida sellised noored üles, et nendega olukorra selgitamiseks ühendust võtta ning noore inimese soovil ja vajadusel talle abi pakkuda. Selleks luuakse STAR-i andmeregistrile lisafunktsioon, mis töötleb andmeid erinevatest riiklikest registritest X-tee kaudu ja kuvab KOV-ile andmed tema piirkonnas elavatest noortest, kelle kohta puudub üleriigilistes registrites info. STAR-i lisafunktsiooni ning juhtumikorraldusmudeli arendamiseks ja testimiseks KOV-des koostatakse KOV-idele toetuse andmise tingimused, mida rahastatakse kuni 2020. aastani Euroopa Sotsiaalfondist. Sellega kaasneb lisaraha vajadus riiklikuks kaasfinantseerimiseks summas 99 000 eurot.

Tексты

558 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
03.04.2018 Опубликован в Riigi Teataja
26.03.2018 Провозглашен
14.03.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
14.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
12.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

12.03.2018 istungi protokoll.pdf

12.03.2018_istungi_protokoll.bdoc

Второе чтение
07.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.03.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
05.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.03.2018 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid

5.03.2018 istungi protokoll.pdf

5.03.2018_istungi_protokoll.bdoc

19.02.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2018 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
14.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

19.02.2018_istungi_protokoll.bdoc

19.02.2018 istungi protokoll.pdf

Первое чтение
13.02.2018 Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2018 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

13.02.2018_istungi_protokoll.bdoc

13.02.2018 istungi protokoll.pdf

05.02.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 kell 11.10

5.02.2018 istungi protokoll.pdf

17.01.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.01.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
18.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.01.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 31.01.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni esimees Helmen Kütt

18.12.2017 istungi protokoll.pdf

Инициирование
05.12.2017 Принят в производство
04.12.2017 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 05.02.2018

  Eesti Maaomavalitsuste Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 558 SE kohta

 • 01.02.2018

  Lastekaitse Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 558 SE kohta

 • 31.01.2018

  Sotsiaalministeeriumi arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eenõu 558 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool