Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 21.10.2021
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ынне Пиллак
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu on esitatud riikliku pensionikindlustuse seaduse rakendamisel praktikas tõusetunud probleemide lahendamiseks ja õigusselguse tagamiseks. Samuti muudetakse kogumispensionide seadust. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatuste kohaselt nähakse ette toitjakaotuspensioni maksmise jätkamine 18–24-aastastele õppuritele septembrikuus olenemata sellest, kas andmed õppimise kohta on riiklikusse andmekogusse (EHIS) juba kantud või mitte. Kehtiva korra järgi makstakse oktoobris tagantjärele eelneva kuu toitjakaotuspension, kuid selletõttu tekib pensioni saajatel ühekuuline sissetulekuta periood. Välisriigis elavatel pensionäridel on pensioni saamiseks võimalik edaspidi oma elusolekut tõendada ka elektroonilise kanali kaudu. Kehtiva korra järgi tuleb esitada elukohariigi ametiasutuse või Eesti välisesinduse kinnitatud kirjalik tõend. Nähakse ette, et juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks oleku aeg arvatakse pensioniõigusliku staaži hulka, kui sellel perioodil maksti sotsiaalmaksu. Kogumispensionide seaduse muudatuse kohaselt võib II sambast pensionile läinud puuduva töövõimega isik hakata uuesti II sambas raha koguma või pensioni saamise peatada, kui ta ei ole veel vanaduspensionieas, kuid tema töövõime on vahepeal taastunud. Praegu selline õigus puudub. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatused on kavandatud jõustuma 1 .veebruaril 2022 ja kogumispensionide seaduse muudatused 1. jaanuaril 2023.

Tексты

475 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
18.02.2022 Опубликован в Riigi Teataja
15.02.2022 Провозглашен
10.02.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
09.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.02.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
07.02.2022 Направлено на третье чтение
Teise lugemise jätkamine
07.02.2022 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 7.02.2022 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
01.02.2022 Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 1.02.2022 kell 10.00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu teise ja kolmanda lugemise menetlusdokumentide allkirjastamiseks

Protokoll

Protokoll asice

27.01.2022 Saadetud teise lugemise jätkamisele
Второе чтение
27.01.2022 Täiskogu korraline istung neljapäev, 27.01.2022 10:00
Постановление: Второе чтение прервано
24.01.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 24.01.2022 kell 11.10
Постановление: Внести предложение о прерывании второго чтения
Постановление: Anda komisjoni esimehele volitus menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Постановление: Määrata uueks muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31.01.2022 kell 17.15
Постановление: Juhul kui teine lugemine 27.01.2022 katkestatakse, jätkata teist lugemist 07.02.2022

Protokoll

Protokoll asice

Lisa(toimetulekutoetus)

17.01.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 17.01.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.01.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 09.02.2022 14:00

Protokoll

Lisa2(512SE_S.Riisalo)

Protokoll asice

Lisa1(510SE_S.Riisalo)

Первое чтение
10.01.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 10.01.2022 kell 11.00

Protokoll asice

Protokoll

24.11.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.11.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
08.11.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 8.11.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.11.2021 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Õnne Pillak
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll

Lisa2_S.Riisalo(475SE)

Lisa3_S.Riisalo(VTK)

Protokoll asice

Lisa1_SoM(205SE)

Инициирование
21.10.2021 Принят в производство
21.10.2021 Инициирован

Мнения

 • 21.01.2022

  Ettepanek tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse ja tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmiseks

 • 06.12.2021

  Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu arvamus riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 466 SE ja Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu 475 SE kohta

 • 25.11.2021

  Kaasamiskiri riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu 475 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool