Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.05.2020
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Эрки Сависаар
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse jäätmete liigiti kogumise, laiendatud tootjavastutuse, jäätmetekke vältimise, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigi jäätmekavade ning jäätmete ringlussevõtu tõhustamisega seotud nõudeid ja meetmeid, et saavutada paremad tulemused jäätmete korduskasutamise ettevalmistamises ja ringlussevõtus. Samuti täpsustatakse vastutussätete sõnastusi ja karistusmäärasid. Hiljemalt 31. detsembriks 2023 tuleb kõikjal korraldada biojäätmete tekkekohalt kogumine või alternatiivina tekkekohal kompostimine. Alates 2025. aastast peavad kohaliku omavalitused (KOV) korraldama oma territooriumil tekstiilijäätmete liigiti kogumise. Edaspidi on KOVi territooriumil võimalik teha erandeid jäätmete liigiti kogumisest vaid teatud tingimustele vastavuse korral ning need erandid koos põhjendustega seab KOV jäätmekavas ja jäätmehoolduseeskirjas. Aastaks 2030 tuleb vähendada olmejäätmete ladestamist vähemalt 10 protsendini tekitatud olmejäätmete üldkogusest. Lisaks kehtestatakse uued sihtarvud olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamisele ja ringlussevõtule ning pakendijäätmete ringlussevõtule. Alates 2025. aastast tuleb olmejäätmeid korduskasutuseks ette valmistada või ringlusse võtta vähemalt 55 protsenti, viie aasta pärast juba 60 protsenti ning 2035. aastaks peab olema ringlussevõtt suurenenud 65 protsendini. Eelnõuga peab pakendijäätmete ringlussevõtt jõudma 2025. aastaks 65 protsendini ning 2030. aastaks 70 protsendini. Lisaks kehtestatakse ringlussevõtu sihtarvud pakendimaterjalidele liikide kaupa. Täpsustuvad ka laiendatud tootjavastutusega seotud kohustused. Näiteks tõstetakse pakendiaruande audiitorkontrolli kohustuslikku piirmäära, et suunata ressurssi just nendele pakendiettevõtjatele, kes lasevad turule suurema osa pakendimassist, ning vähendada väikeste pakendiettevõtjate ressursikulu. Seni pidid audiitorkontrolli läbima ettevõtted, kes lasevad turule pakendeid üle 5 tonni aastas, kuid edaspidi on piirmäär 20 tonni aastas. Need pakendiettevõtjad, kelle pakendiarvestus on korras, peavad edaspidi läbima audiitorkontrolli alles kolme aasta tagant. Probleemtoodete tootjate ja tootjate ühenduste puhul võib audiitorkontrolli nõuda vajaduse korral Keskkonnainspektsioon. Täpsustatakse vastutussätete sõnastusi ja tõstetakse maksimaalseid võimalikke karistusmäärasid juriidilistele isikutele. Senise 32 000 euro asemel on edaspidi maksimaalne karistusmäär 400 000 eurot. Eelnõuga võetakse üle ja täidetakse ELi vastavatest direktiividest tulenevad kohustused.

Tексты

190 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
13.07.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 13.07.2020 kell 12.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

KEKK_protokoll_13.07.2020.pdf

KEKK_protokoll_13.07.2020.asice

Lisa_(Keskkonnaministeeriumi_ettekanne).pptx

20.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
12.05.2020 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.05.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Erki Savisaar

Lisa_1_(Keskkonnaministeeriumi_ettekanne).pptx

KEKK_protokoll_12.05.2020.asice

KEKK_protokoll_12.05.2020.pdf

Инициирование
12.05.2020 Принят в производство
11.05.2020 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 06.10.2020

  MTÜ Eesti Asfaldiliidu (ESTAL) arvamus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu 190 SE kohta

 • 13.08.2020

  Eesti Vee-ettevõtete Liidu arvamus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu 190 SE kohta

 • 13.08.2020

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Keemiatööstuse Liidu, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Plastitööstuse Liidu, Eesti E-kaubanduse Liidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ning Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO) arvamus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu 190 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool