Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.05.2020
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Йоко Алендер
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse jäätmete liigiti kogumise, laiendatud tootjavastutuse, jäätmetekke vältimise, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigi jäätmekavade ning jäätmete ringlussevõtu tõhustamisega seotud nõudeid ja meetmeid, et saavutada paremad tulemused jäätmete korduskasutamise ettevalmistamises ja ringlussevõtus. Samuti täpsustatakse vastutussätete sõnastusi ja karistusmäärasid. Hiljemalt 31. detsembriks 2023 tuleb kõikjal korraldada biojäätmete tekkekohalt kogumine või alternatiivina tekkekohal kompostimine. Alates 2025. aastast peavad kohaliku omavalitused (KOV) korraldama oma territooriumil tekstiilijäätmete liigiti kogumise. Edaspidi on KOVi territooriumil võimalik teha erandeid jäätmete liigiti kogumisest vaid teatud tingimustele vastavuse korral ning need erandid koos põhjendustega seab KOV jäätmekavas ja jäätmehoolduseeskirjas. Aastaks 2030 tuleb vähendada olmejäätmete ladestamist vähemalt 10 protsendini tekitatud olmejäätmete üldkogusest. Lisaks kehtestatakse uued sihtarvud olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamisele ja ringlussevõtule ning pakendijäätmete ringlussevõtule. Alates 2025. aastast tuleb olmejäätmeid korduskasutuseks ette valmistada või ringlusse võtta vähemalt 55 protsenti, viie aasta pärast juba 60 protsenti ning 2035. aastaks peab olema ringlussevõtt suurenenud 65 protsendini. Eelnõuga peab pakendijäätmete ringlussevõtt jõudma 2025. aastaks 65 protsendini ning 2030. aastaks 70 protsendini. Lisaks kehtestatakse ringlussevõtu sihtarvud pakendimaterjalidele liikide kaupa. Täpsustuvad ka laiendatud tootjavastutusega seotud kohustused. Näiteks tõstetakse pakendiaruande audiitorkontrolli kohustuslikku piirmäära, et suunata ressurssi just nendele pakendiettevõtjatele, kes lasevad turule suurema osa pakendimassist, ning vähendada väikeste pakendiettevõtjate ressursikulu. Seni pidid audiitorkontrolli läbima ettevõtted, kes lasevad turule pakendeid üle 5 tonni aastas, kuid edaspidi on piirmäär 20 tonni aastas. Need pakendiettevõtjad, kelle pakendiarvestus on korras, peavad edaspidi läbima audiitorkontrolli alles kolme aasta tagant. Probleemtoodete tootjate ja tootjate ühenduste puhul võib audiitorkontrolli nõuda vajaduse korral Keskkonnainspektsioon. Täpsustatakse vastutussätete sõnastusi ja tõstetakse maksimaalseid võimalikke karistusmäärasid juriidilistele isikutele. Senise 32 000 euro asemel on edaspidi maksimaalne karistusmäär 400 000 eurot. Eelnõuga võetakse üle ja täidetakse ELi vastavatest direktiividest tulenevad kohustused.

Tексты

190 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
05.05.2021 Опубликован в Riigi Teataja
27.04.2021 Провозглашен
21.04.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
21.04.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.04.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
14.04.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.04.2021 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
08.04.2021 Komisjoni istung neljapäev, 8.04.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.04.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 21.04.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Первое чтение
06.04.2021 Komisjoni istung teisipäev, 6.04.2021 kell 14.00
Постановление: Назначить докладчиком Muuta juhtivkomisjoni esindaja ja määrata selleks Yoko Alender

Protokoll asice

Protokoll

Asendusliikme volikiri

Asendusliikme volikiri asice

08.12.2020 Komisjoni istung teisipäev, 8.12.2020 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll asice

Protokoll

13.07.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 13.07.2020 kell 12.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll

Protokoll asice

Lisa (Keskkonnaministeeriumi ettekanne)

20.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
12.05.2020 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.05.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Erki Savisaar

Lisa 1 (Keskkonnaministeeriumi ettekanne)

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
12.05.2020 Принят в производство
11.05.2020 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 05.04.2021

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse arvamus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu 190 SE kohta

 • 29.03.2021

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu arvamus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu 190 SE kohta

 • 23.03.2021

  Keskkonnaministeeriumi arvamus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu 190 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool