Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 09.09.2019
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Евгений Осиновский
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle EL-i direktiiv, mille eesmärk on hoogustada kasvuhoonegaaside heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid. Samuti on eesmärk viia seadus kooskõlla EL-i määrusega, millega muudetakse lennunduse valdkonnas lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisel saadud tulu kasutamise eesmärke, ja otsusega, millega luuakse kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv. Direktiiviga ajakohastatakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi ja täpsustatakse reegleid järgmiseks, 2021-2030. aasta kauplemisperioodiks. Peale selle luuakse lisavõimalused investeeringute tegemiseks. Peamine uus võimalus järgmisel kauplemisperioodil on moderniseerimisfond, mis võimaldab Eestil toetada investeeringuid energiasüsteemide moderniseerimiseks ning madala CO2 heitega majandusele üleminekuks teistes valdkondades. Valitsusele antakse ka võimalus rakendada meedet, millega eraldatakse lubatud heitkoguse ühikuid elektritootmiskäitistele, kes teevad investeeringuid energiasektori moderniseerimiseks. Veel muudetakse lennunduse valdkonnas lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisel saadud tulu kasutamise eesmärke ning sätestatakse alates 2021. aastast kohustus hakata õhusõidukikäitajatel vähendama tasuta eraldatud lubatud heitkoguse ühikute kogust lineaarselt 2,2 protsenti sarnaselt paiksete käitistega. Veel viiakse seadus kooskõlla EL-i, mis käsitleb EL-i kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist. Seletuskirjas märgitakse, et turustabiilsusreservi eesmärk on kontrollida lubatud heitkoguse ühikute ülejääki turul. Seni on ülejääk olnud väga suur, mille tõttu oli kuni 2018. aasta alguseni ühiku hind madal. Ühikute ülejääki hakkab Euroopa Komisjon järk-järgult vähendama, tõstes teatud osa turustabiilsusreservi. Esimest korda rakendub turustabiilsusreserv 2019. aastal. Euroopa Komisjon eraldab lubatud heitkoguse ühikuid teatud ulatuses seni, kuni ülejääk on suur. Kui mingil põhjusel lubatud heitkoguse ühikute kogus turul väheneb alla kriitilise piiri, tõstab Euroopa Komisjon turustabiilsusreservist ühikuid tagasi turule.

Tексты

54 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
05.11.2019 Опубликован в Riigi Teataja
01.11.2019 Провозглашен
23.10.2019 Направлен президенту республики
Третье чтение
22.10.2019 Täiskogu korraline istung teisipäev, 22.10.2019 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
16.10.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.10.2019 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
08.10.2019 Komisjoni istung teisipäev, 8.10.2019, peale eelnevat istungit
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.10.2019 14:00
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 22.10.2019 10:00

Õiend

Protokoll

Õiend asice

Protokoll asice

Первое чтение
25.09.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.09.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.09.2019 Komisjoni istung teisipäev, 17.09.2019 kell 13.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 25.09.2019 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Jevgeni Ossinovski
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 07.10.2019 10:00

Protokoll

KEKK_protokoll.asice

Инициирование
10.09.2019 Принят в производство
09.09.2019 Инициирован

Предложения о поправках

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool