Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.05.2018
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Мадис Миллинг
Ответственный служащий: Grete Toompere

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehakse liiklusseaduses muudatus, millega luuakse Kaitseväe jaoks erisus mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli teostamisel. Kehtiv liiklusseadus näeb ette, et tervisekontrolli tegemise õigus on ainult perearstil, töötervishoiuarstil või tervishoiuteenuse osutaja juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjonil.Kaitseväe reservüksuste koosseisu ettevalmistamiseks koolitatakse igal aastal erineva kategooria sõidukijuhtideks 700-800 ajateenijat, kellele tuleb teha vastav tervisekontroll. Kaitseväele on väljastatud eriarstiabi tegevusluba, mis annab Kaitseväes töötavatele arstidele õiguse osutada tervishoiuteenuseid muuhulgas ka peremeditsiini erialal (s.o üldarstiabi). Muudatuse kohaselt antakse liiklusseaduses sätestatud tervisekontrolli tegemise õigus Kaitseväes ka arstidele, kes ei oma perearsti või töötervishoiuarsti kvalifikatsiooni.

Tексты

635 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
22.06.2018 Опубликован в Riigi Teataja
19.06.2018 Провозглашен
14.06.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
13.06.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.06.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
11.06.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
Постановление: Teha Riigikogule ettepanek eelnõu seadusena vastu võtta

Protokol_20180612.pdf

Protokoll.bdoc

Второе чтение
06.06.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
04.06.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 13.06.2018 14:00

Protokol_20180605.pdf

Protokoll.bdoc

Первое чтение
30.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Постановление: Направлен на второе чтение
15.05.2018 Komisjoni istung teisipäev, 15.05.2018 13:20
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 04.06.2018 10:30
Постановление: Назначить докладчиком Madis Milling
Постановление: Направить на второе чтение, если первое завершено 06.06.2018 14:00

Protokoll.bdoc

Protokol_20180517.pdf

Инициирование
14.05.2018 Принят в производство
14.05.2018 Инициирован
Обратная связь