Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 05.04.2021
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Юллар Сааремяэ
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle kaks Euroopa Liidu 2019. aasta suvel jõustunud autoriõiguse direktiivi, mis olid osaks Euroopa Komisjoni poolt 2016. aasta septembris avaldatud nn autoriõiguse reformipaketist (ülevõtmistähtaeg 7. juuni 2021). Seadusemuudatustega tagatakse tarbijale parem juurdepääs autoriõigusega kaitstavale sisule, kaitstes samas ka autorite ja esitajate õigusi. Muudatustega parandatakse autorite ja esitajate läbirääkimispositsiooni autorilepingute sõlmimisel, kohustades teist lepingupoolt andma neile vähemalt kord aastas infot õiguste kasutamise kohta. Samuti antakse võimalus laiendatud kollektiivsete litsentsilepingute sõlmimiseks teoste kasutamisel, kui igalt üksikult õiguste omajalt loa saamine oleks kasutajale liigselt koormav, see puudutab näiteks televisiooni või raadioteenuste pakkumisi. Muuhulgas kehtestatakse ka kohustused veebiplatvormidele (nt YouTube, Facebook), kelle peamine eesmärk on võimaldada teenuse kasutajatel laadida sisu üles ning pääseda ligi teostele, esitustele ja muule sisule, mis võivad olla kaitstud autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õigustega (videoklipid kontsertidest, väljavõtted filmidest ja teleseriaalidest, muusikasalvestised jne). Samuti täiendatakse vaba kasutuse juhtusid, mil kasutajatel on lubatud kasutada kaitstud teost või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti (nt esitust või fonogrammi) ilma õiguste omaja nõusolekuta ja tasu maksmata. Näiteks võimaldatakse teoste kasutamine ilma autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata teksti- ja andmekaeve eesmärkidel nii ärilistel kui mitteärilistel eesmärkidel. Kehtiva õiguse järgi on see lubatud vaid mitteärilistel eesmärkidel. Lisaks luuakse kultuuripärandiga tegelevatele asutustele (raamatukogud, muuseumid, arhiivid) paremad võimalused kaubanduskäibest väljas olevate teoste kasutamiseks kultuuripärandi tutvustamisel.

Tексты

368 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
19.10.2021 Komisjoni istung teisipäev, 19.10.2021 kell 14.00
21.09.2021 Komisjoni istung teisipäev, 21.09.2021 kell 14.00, A. Rei ruum

Protokoll

Protokoll asice

Õiend

Õiend asice

15.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 15.06.2021 kell 14.00 A. Rei ruum

Protokoll

Protokoll asice

01.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00

Protokoll

Protokoll asice

05.05.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.05.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
13.04.2021 Komisjoni istung teisipäev, 13.04.2021
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 05.05.2021 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Üllar Saaremäe
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll

Protokoll asice

Инициирование
06.04.2021 Принят в производство
05.04.2021 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Учебное заведение
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas