Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 16.04.2018
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Marko Pomerants
Ответственный служащий: Kristo Varend

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on rakendada Eesti õiguses ELi-i isikuandmete kaitse üldmäärust ja õiguskaitseasutusi puudutavat direktiivi. Isikuandmete kaitse üldpõhimõtted ei muutu. Eelnõus kajastuvad seaduses isikuandmete töötlemise põhimõtted, järelevalve ja vastutuse sätted. Isikuandmete kasutamist reguleerib põhiosas otsekohalduv üldmäärus. Üldmäärusega on liikmesriigile jäetud võimalus täpsustada riigisiseselt isikuandmete kasutamise erijuhtumeid. Eelnõuga kehtestatakse ühtne õigusraamistik uurimisasutustes, prokuratuuris, vanglates jm isikuandmete kaitsmise kohta. Seadusega muutub isikuandmete kaitse tõhusamaks. Paraneb inimeste võimalus kontrollida, kuidas ja kelle poolt tema isikuandmeid töödeldakse ja kellele edastatakse.

Tексты

616 SE Ход производства по проекту

Третье чтение
13.06.2018 Изъят из производства
Второе чтение
06.06.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
04.06.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:15
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 13.06.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

2018.06.04_protokoll.bdoc

protokoll

29.05.2018 Komisjoni istung teisipäev, 29.05.2018 13:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.06.2018 14:00

Protokoll

2018.05.29_protokoll.bdoc

Первое чтение
28.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:15
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
Постановление: Внести предложение об изъятии из повестки дня пленарного заседания 29.05.2018 10:00

Protokoll

2018.05.28_protokoll.bdoc

14.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 14.05.2018 11:15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 29.05.2018 10:00
Постановление: Saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 30.05.2018

2018.05.14_protokoll.bdoc

2018.05.14 protokoll

09.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.05.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
30.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 30.04.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 23.05.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants

Protokoll

2018.04.30_protokoll.bdoc

Инициирование
17.04.2018 Принят в производство
16.04.2018 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 28.02.2019

  Justiitsministeeriumi arvamus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) kohta

 • 06.06.2018

  News Media Europe arvamus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 616 SE kohta

 • 04.06.2018

  Eesti Ajalehtede Liidu arvamus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 616 SE kohta

 • 28.05.2018

  Eesti Pangaliidu arvamus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 616 SE kohta

 • 21.05.2018

  Eesti Ajalehtede Liidu arvamus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 616 SE kohta

 • 18.05.2018

  Eesti Advokatuuri arvamus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 616 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Кристо Варенд

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2004)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool