Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 21.10.2019
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельмен Кютт
Ответственный служащий: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on luua õiguslikud alused alates 2020. aastast arst-residentide tööjõukulu hüvitamiseks Eesti Haigekassa eelarvest. Eelnõu kohaselt rahastatakse residentuuri korraldamise, teoreetilise koolituse ja residentuuri baasasutuse korralduskulusid riigieelarvest. Arst-residendi tööjõukulud hüvitab edaspidi haigekassa. Seni on kõik residentuuri kulud rahastatud riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu. Põhimõttelise otsuse arst-residendi tööjõukulude hüvitamiseks alates 1. jaanuarist 2020. a haigekassa kaudu tegi Vabariigi Valitsus juba 21. septembri 2017. a istungil, kui vaadati üle haigekassa tulubaasi laiendamise võimalused. Valitsus otsustas etapiviisiliselt viia osa riigieelarvest rahastatavaid teenuseid haigekassasse, et vähendada rahastamise killustatust ja seeläbi suurendada tervishoiusüsteemi tõhusust. Näiteks otsustati 2018. aastal anda riigieelarvest rahastatavatest teenustest haigekassale üle hambaravi toetuse, kiirabi osutamise, meremeeste ööpäevaringse eesti- ja ingliskeelse meditsiinilise kaugkonsultatsiooni võimaluse tagamise, täiendava ravimihüvitise ja perearstide asendustasude rahastamise kohustus. Alates 2019. aastast otsustati Eesti Haigekassa kaudu rahastada HIVi ravimeid, immuunpreparaate, ravikindlustamata isikute vältimatut abi, tuberkuloosiravimeid ning antidoote. Asjakohased seadusemuudatused on Riigikogu ka vastu võtnud. Eelnõuga kavandatud muudatused jäid tookord tegemata, sest vajasid nii haigekassa kui tervishoiuteenuse osutajatega läbirääkimist. Kavandatud muudatused puudutavad eelkõige Eesti Haigekassat, kes hakkab Sotsiaalministeeriumi asemel hüvitama Tartu Ülikoolile arst-residentide tööjõukulu. 2020. aastal on selleks kavandatud 18 miljonit eurot. Samuti puudutab eelnõu Tartu Ülikooli, kellele lisandub Sotsiaalministeeriumi kõrval täiendav residentuuritellimust rahastav lepingupartner Eesti Haigekassa.

Tексты

98 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
19.12.2019 Опубликован в Riigi Teataja
13.12.2019 Провозглашен
11.12.2019 Направлен президенту республики
Третье чтение
09.12.2019 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 9.12.2019 15:00
Постановление: Vastuvõetud
09.12.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 9.12.2019 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Protokoll

Protokoll asice

Второе чтение
04.12.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.12.2019 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
02.12.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 2.12.2019 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid

Protokoll

Protokoll asice

19.11.2019 Komisjoni istung teisipäev, 19.11.2019 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.12.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 11.12.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1

Первое чтение
13.11.2019 Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.11.2019 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
05.11.2019 Komisjoni istung teisipäev, 5.11.2019 kell 16.00
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 12.11.2019 10:00

Protokoll asice

Protokoll

04.11.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 4.11.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.11.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 18.11.2019 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni aseesimees Helmen Kütt

Lisa_volitus

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
22.10.2019 Принят в производство
21.10.2019 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хельги Кундла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Inimõigused ( - 1998)
 • Учебное заведение
  Università degli Studi di Padova

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool