Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 18.08.2015
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Rainer Vakra
Ответственный служащий: Kristel Soodla

Eelnõu algteksti tutvustus

Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (75 SE) muudetakse jäätmeseaduses ohtlikke jäätmeid ja jäätmete kahjulikku toimet käsitlevaid sätteid seoses muutunud Euroopa Liidu õigusega. Valmistatakse ette ka volitusnorm, mille alusel kehtestatava määrusega täpsustatakse jäätmete liigitamist käsitlevaid sätteid. Jäätmete kahjulikku toimet käsitlev paragrahv kehtivas jäätmeseaduses tunnistatakse kehtetuks. Jäätmete kahjuliku toime kirjeldused on jäätmeseadusesse üle võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30), III lisast. Raamdirektiivi III lisa on ajakohastatud ja see kehtestati Komisjoni määrusena (EL) nr 1357/2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa (ELT L 365, 19.12.2014, lk 89–96), mis jõustus 1. juunil 2015. Seoses uue, otsekohalduva ohtlike omaduste määruse jõustumisega ajakohastatakse ka jäätmeseaduse vastavad sätted ning tehakse muudatused jäätmete liigitamist käsitlevates rakendusaktides.

Tексты

75 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
03.12.2015 Опубликован в Riigi Teataja
25.11.2015 Провозглашен
19.11.2015 Направлен президенту республики
Третье чтение
19.11.2015 Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.11.2015 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
11.11.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.11.2015 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
26.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 26.10.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.11.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 19.11.2015 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Asendusliikme volitus

Keskkonnakomisjoni_26.10.2015._a_20151102.pdf

Первое чтение
30.09.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.09.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
21.09.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 21.09.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.09.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 14.10.2015 16:00
Постановление: Назначить докладчиком keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra

Keskkonnakomisjoni_21.09.2015._a_20150922 (1).pdf

Инициирование
18.08.2015 Принят в производство
18.08.2015 Инициирован

Мнения

Обратная связь