Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon
Инициирован: 26.02.2020
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андрес Метсоя
Ответственный служащий: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Riigikohus tunnistas 2019. aasta 19. detsembri otsusega kohtuasjas nr 5-19-38 Riigikogus 29. mail 2019 vastu võetud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks. Eelnõuga muudetakse Kaitseväe korralduse seadust (KKS), andes Kaitseväele täiendavad õigused taustakontrolli ülesande eesmärgipäraseks täitmiseks ja inimallikaluure volituse rakendamiseks. Lisaks nähakse Kaitseväele kaitseväeluure teostamisel uue ülesandena ette koguda ja töödelda teavet Kaitseväe julgeolekuala kaitseks. Muudatuste eesmärk tervikuna on suurendada kaitseväeluure efektiivsust Kaitseväe julgeoleku tagamisel ja ohtude ennetamisel nii Kaitseväe personali kui ka Kaitseväega koostöösse kaasatavate isikute valikul otseste ja Kaitseväe julgeolekuala ohustavate asjaolude väljaselgitamisel. Eelnõuga kehtestatakse isiku varjatud jälgimisest teavitamata jätmise põhjendatuse põhiseaduspärane regulatsioon. Eelnõus lähtutakse asjalust, et mida intensiivsem on isikuandmete varjatud töötlemise toiminguga isiku põhiõigustesse sekkumine, seda konkreetsemad ja tõhusamad peavad olema menetluslikud garantiid, mis tagavad teavitamiskohustuse täitmise.Eelnõuga täiendatakse õiguskantsleri seadust, mille järgi õiguskantsler vähemalt iga kahe aasta tagant teostab järelevalvet Kaitseväe üle, eelkõige isiku toimingust teavitamata jätmise põhjendatuse üle.

Tексты

152 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
26.05.2020 Опубликован в Riigi Teataja
21.05.2020 Провозглашен
13.05.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
13.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.05.2020 14:00
Постановление: Vastuvõetud
11.05.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks menetlusdokumendid
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Второе чтение
06.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.05.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
04.05.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 4.05.2020 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks menetlusdokumendid
13.05.2020 14:00

Протокол

Протокол

21.04.2020 Komisjoni istung teisipäev, 21.04.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.05.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Протокол

Протокол

Первое чтение
07.04.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.04.2020 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
06.04.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 6.04.2020 kell 11.30

Протокол

Протокол

23.03.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 23.03.2020 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.04.2020 15:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 20.04.2020 10:00
Постановление: Asendada eelnõu komisjonipoolne ettekandja ja määrata ettekandjaks Andres Metsoja

Протокол

Протокол

Инициирование
17.03.2020 Komisjoni istung teisipäev, 17.03.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.03.2020 15:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 06.04.2020 10:00
Постановление: Asendada eelnõu komisjonipoolne ettekandja ja määrata ettekandjaks Leo Kunnas

Протокол

Протокол

27.02.2020 Принят в производство
26.02.2020 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Айвар Энгель

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316470
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool