Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 08.01.2018
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Эрки Сависаар
Ответственный служащий: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tagatakse riigi osalusega börsil noteeritud äriühingute tegevuse kooskõla börsireeglitega ning kõigi aktsionäride võrdne kohtlemine. Eelnõu on seotud vajadusega muuta riigivaraseadust, et oleks börsil oleks võimalik noteerida AS Tallinna Sadama aktsiaid. Eelnõuga sätestatakse, et riigi osalusega äriühingu puhul, mille väärtpaberid on noteeritud börsil või mille noteerimiseks on esitatud avaldus, ei kohaldata neid riigivaraseaduse sätteid, mis on vastuolus väärtpaberiturul kehtivate äriühingu juhtimise, teabe avalikustamise ja erikontrolli tegemise nõuetega. Kehtiv seadus ei ole piisav, et ühemõtteliselt tagada riigi osalusega börsil oleva äriühingu juhtimine väärtpaberituru reeglite järgi ning kõigi aktsionäride võrdne kohtlemine. Eelnõu muudatuste kohaselt ei saa valitsus edaspidi küsida äriühinguga seotud otsuste tegemiseks äriühingu mitme aasta strateegiat ja finantsplaane. Samuti ei ole hea tava, et börsil oleva äriühingu iga-aastane dividend otsustatakse valitsuse tasandil. Edaspidi ei ole riigil õigust äriühingu erikontrolli läbiviimiseks kasutada oma struktuuriüksust ega ministril õigust saada nõukogu koosolekute protokolle ja materjale, mida käsitletakse siseinfona. Kohaldada ei saa ka nõuet, et riigi osalusega äriühingute osalemine teistes äriühingutes peab olema otsustatud üldkoosoleku poolt. Seletuskirjas märgitakse, et riigil on 2017. aasta detsembri seisuga osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus. Valitsusel plaanis börsil noteerida AS Tallinna Sadama ja AS Enefit Green aktsiad.

Tексты

570 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
28.03.2018 Опубликован в Riigi Teataja
26.03.2018 Провозглашен
22.03.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
21.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.03.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
14.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
12.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
21.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

06.03.2018 Komisjoni istung teisipäev, 6.03.2018 15:30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.03.2018 14:00

Протокол

Протокол

Первое чтение
14.02.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.02.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
06.02.2018 Komisjoni istung teisipäev, 6.02.2018 13:30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.02.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 27.02.2018 17:00

Протокол

Протокол

Инициирование
15.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 15.01.2018 11:00
Постановление: Назначить докладчиком Erki Savisaar

Протокол

Протокол

Протокол

09.01.2018 Принят в производство
08.01.2018 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Марин Даниэль

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316503
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Akadeemia Nord