Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 03.12.2018
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Hardi Volmer
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest korraldada senisest paindlikumalt politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja teenistusse võtmine ning politseiametnike teenistusastmete ülendamine. Samuti soovitakse anda PPA peadirektorile õigus volitada määrama kaitsealused isikud ja nende kaitse teostamise viisid, muuta politseipensioni arvestamise ja väljamaksmise eest vastutavat asutust ning tagada päästeteenistujatele valveaja kohaldamine. Õigusselguse huvides täiendatakse päästeteenistujate pensioni suurendamise rakendussätet. Päästeteenistuse seaduses täpsustatakse päästeteenistuja riikliku vanaduspensioni määramise reegleid, mis kehtivad 1. märtsini 2023. Kehtiva korra kohaselt määratakse päästeteenistujale vanaduspension riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel. Lisaks näeb päästeteenistuse seadus ette vanaduspensioni suurenduse 10-50 protsenti olenevalt päästeteenistuja staaži pikkusest (alates 10. aastast). Praktikas on tekkinud küsimus, kas inimene, kellel on nõutav päästeteenistuse staaž olemas, kuid kelle pensioniiga saabub pärast 1. märtsi 2023, jääb pensioni suurendusest ilma. Eelnõu kohaselt säiliks isikul õigus saada vanaduspensioni suurendust. Samuti nähakse eelnõuga ette õigus saada päästeteenistuja vanaduspensioni suurendust ka inimestel, kes olid seaduse jõustumise ajal (1. märtsil 2008) päästeteenistuses, kuid kes on pärast seda teenistusest lahkunud ja ei lähe pensionile päästeteenistusest. Kehtiva korra kohaselt määratakse ja makstakse päästeteenistuja riiklikku vanaduspensioni pärast töötamise lõpetamist päästeteenistuja ametikohal. Kuni 2017. aasta lõpuni tõlgendati seadust selliselt, et päästeteenistuja vanaduspensioni suurendust saab ainult see päästeteenistuja, kes läheb pensionile vahetult päästeteenistusest. Eelnõu kohaselt saavad päästeteenistuja vanaduspensioni suurendust ka need päästeteenistujad, kes ei jää pensionile vahetult päästeteenistusest, kui pensioni saamise tingimused on täidetud. See puudutab neid, kes olid seaduse jõustumise ajal päästeteenistuses ja kellel on vanaduspensioni suurendamiseks vajalik päästeteenistuse staaž. Suurendust makstakse tagasiulatuvalt ka neile, kellele seni vanaduspensioni suurendust ei arvutatud. Muudatusettepanekutega kaotatakse politsei ja piirivalve seadusest (PPVS) piirang, mille kohaselt ei maksta politseiametnikele eripensionit ametikohal teenistuses oleku ajal ja sellega seoses muudetakse politsei ja piirivalve seadust (PPVS). Politsei- ja Piirivalveameti prognooside kohaselt siirdub aastatel 2019–2025 pensionile 1235 politseiametnikku ja probleemi lahendamise üks võimalus on kaotada keeld saada samal ajal politseipensioni ja töötada edasi politseiteenistuses.

Tексты

768 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
19.03.2019 Опубликован в Riigi Teataja
07.03.2019 Провозглашен
21.02.2019 Направлен президенту республики
Третье чтение
20.02.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.02.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
12.02.2019 Komisjoni istung teisipäev, 12.02.2019 14:00

ÕIGK protokoll 12.02.2019__.pdf

ÕIGK_protokoll_12.02.2019.bdoc

Второе чтение
14.02.2019 Täiskogu korraline istung neljapäev, 14.02.2019 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
31.01.2019 Komisjoni istung neljapäev, 31.01.2019 13:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.02.2019 10:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 12.02.2019
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 20.02.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

ÕIGK protokoll 31.01.2019.pdf

ÕIGK_protokoll_31.01.2018.bdoc

Первое чтение
16.01.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.01.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.12.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 17.12.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.01.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 23.01.2019 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Hardi Volmer

ÕIGK_protokoll_17.12.2018.bdoc

ÕIGK protokoll 17.12.2018.pdf

Инициирование
04.12.2018 Принят в производство
03.12.2018 Инициирован

Предложения о поправках

 • Riigikogu liikmete K. Kõva, H. Volmeri, M. Raidma, M. Millingu, J. Karilaiu ja T. Pauri muudatusettepanekud politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 768 SE kohta Muudatusettepanekud

Мнения

 • 13.02.2019

  Sotsiaalministeeriumi arvamus politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 768 SE kohta

 • 12.02.2019

  Justiitsministeeriumi arvamus politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 768 SE kohta

 • 07.02.2019

  Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arvamus muudatusettepanekutest politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 768 SE kohta

 • 30.01.2019

  Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni arvamus politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 768 SE kohta

 • 29.01.2019

  Eesti Reformierakonna fraktsiooni arvamus muudatusettepanekutest politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 768 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Учебное заведение
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas