Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 28.09.2015
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Rein Ratas
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga täpsustatakse ja tõhustatakse keskkonnaseire korraldust, kaasajastatakse sätteid ja viiakse keskkonnaseadustiku keskkonnaseire seadus kooskõlla teiste keskkonnaseadustiku seadustega. Eelnõu keskendub peamiselt seire korraldusele. Eelnõu sätestab vastutavate täitjate kohustused, seirejaamade ja -alade rajamise ning seire käigus saadud andmete töötlemise ja hoidmise korra. Eelnõus sätestatakse ka riikliku keskkonnaseire programmi koostamise ja selle allprogrammide teostamise korra üldpõhimõtted ning täpsustatakse seires osalejate ülesandeid, lähtudes vajadusest suurendada vastutust andmete eest, säilitada kogutud andmed ja tagada nende õigsus, hooldada seirejaamu ja -alasid ning kaasata teadlasi ja eksperte ulatuslikumaks ja põhjalikumaks seiretulemuste analüüsimiseks ning prognooside koostamiseks, sh ka keskkonnaseisundile hinnangu andmiseks. Riiklikku keskkonnaseiret korraldab ja koordineerib Keskkonnaministeerium. Eelnõus täpsustatakse ka keskkonnaseisundist ja selle muutustest avalikkuse kiire teavitamise korda.

Tексты

100 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
18.05.2016 Опубликован в Riigi Teataja
11.05.2016 Провозглашен
04.05.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
04.05.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
20.04.2016 Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.04.2016 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
11.04.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 11.04.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.04.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
04.05.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 21.04.2016 10:00

Keskkonnakomisjoni_11.04.2016_20160413.pdf

Keskkonnakomisjoni_11.04.2016_istungi_protokoll.bdoc

Первое чтение
25.11.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.11.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
16.11.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 16.11.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 25.11.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 09.12.2015 16:00
Постановление: Назначить докладчиком keskkonnakomisjoni aseesimees R. Ratas

Keskkonnakomisjoni_16.11.2015._a_20151123.pdf

Инициирование
19.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2015 11:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Keskkonnakomisjoni_19.10.2015._a_20151021.pdf

29.09.2015 Принят в производство
28.09.2015 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool