Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

 • 18.11.2019

  Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi täiendav arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

  Arvamus isikuandmetega

 • 13.11.2019

  Haridus- ja Teadusministeeriumi vastuskiri põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) menetlemist

 • 15.10.2019

  Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 15.10.2019

  Õpetajate aineliitude arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

  Arvamus AK

 • 15.10.2019

  SA Innove arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 14.10.2019

  Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE menetlemisest

 • 10.10.2019

  Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Kultuuri-, Haridus- ja Teadustoimkonna arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

  Arvamus AK
  E-teade

 • 10.10.2019

  MTÜ Lastekaitse Liidu arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 09.10.2019

  Eesti Koolijuhtide Ühenduse arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 09.10.2019

  Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja Lasteaedade Ühenduse (EVWLÜ) arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 09.10.2019

  Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 09.10.2019

  Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 08.10.2019

  Eesti Matemaatika Seltsi täiendav arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 07.10.2019

  Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 03.10.2019

  Eesti Õpilasesinduste Liidu arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 30.09.2019

  Eesti Õpetajate Liidu arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 26.09.2019

  Ü. V. arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

  Arvamus

 • 26.09.2019

  Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Tallinna Kirjanduskeskuse, Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi, Eesti Keele Instituudi ja Eesti Kirjanike Liidu arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 19.09.2019

  Arvamuse küsimine kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 16.09.2019

  3. rahvusvahelise reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsi osalejate arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 16.09.2019

  Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Kultuuri-, Haridus- ja Teadustoimkonna arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

  E-kiri

 • 16.09.2019

  Eesti Keemiõpetajate Liidu juhatuse, Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna, Eesti Keemiaseltsi, Tartu Ülikooli Teaduskooli Keemia olümpiaadi komisjoni ja õpetajate arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

  Arvamus isikuandmetega

 • 02.09.2019

  Eesti Matemaatika Seltsi ja Koolimatemaatika Ühenduse avalik pöördumine põhikooli lõpueksamitest loobumise kohta

  E-kiri

 • 16.08.2019

  Tallinna Koolmeistrite Nõukoja arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse kohta

 • 16.08.2019

  Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu pöördumine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste teemal

Наверх

Обратная связь