Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
13.08.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) rakendamist - COM(2019) 368 EL dokument
08.08.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 12. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFONDI KOHTA 2018. EELARVEAASTA - SWD(2019) 317, COM(2019) 366 EL dokument
08.08.2019 Parandus - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2018 Annual Management and Performance Report for the EU Budget - COM(2019) 299 EL dokument
08.08.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE VÄLISTEGEVUSE TAGATISFONDI JA SELLE HALDAMISE KOHTA 2018. AASTAL - SWD(2019) 314, COM(2019) 363 EL dokument
08.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles sätestatakse üldpõhimõtted Palestiina omavalitsuse osalemiseks liidu programmides) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta - COM(2019) 362 EL dokument
08.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles sätestatakse üldpõhimõtted Palestiina omavalitsuse osalemiseks liidu programmides) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2019) 361 EL dokument
06.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga asutatud assotsiatsiooninõukogus Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses edasijõudnud riigi staatusest tuleneva ELi-Maroko tegevuskava (2013–2018) pikendamist käsitleva soovituse vastuvõtmisega - COM(2019) 364 EL dokument
06.08.2019 KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT Eesti lõimitud riikliku energia- ja kliimakava projekti hinnang Lisatud dokumendile: Komisjoni soovitus Eesti lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - C(2019) 4406, SWD(2019) 277 EL dokument
06.08.2019 Parandus - SWD(2019) 330, SEC(2019) 275, SWD(2019) 331, COM(2019) 330, COM(2019) 331 EL dokument
01.08.2019 Letter - COM(2019) 354 EL dokument
31.07.2019 Parandus töödokumentides - SWD(2019) 111; SWD(2019) 112; SWD(2019) 113; SWD(2019) 114; SWD(2019) 115; SWD(2019) 116; SWD(2019) 117; SWD(2019) 118; SWD(2019) 119; SWD(2019) 120;SWD(2019) 121; SWD(2019) 122; SWD(2019) 123; SWD(2019) 124; SWD(2019) 125; SWD(2019) 126; SWD(2019) 127; SWD(2019) 128; SWD(2019) 129; SWD(2019) 130; SWD(2019) 131; SWD(2019) 132; SWD(2019) 133; SWD(2019) 134; SWD(2019) 135; SWD(2019) 136; SWD(2019) 137: SWD(2019) 138; SWD(2019) 139 EL dokument
30.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 4-6/2019 - COM(2019) 367 EL dokument
30.07.2019 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidus avamere nafta- ja gaasiammutusprotsesside ohutust käsitlev 2017. aasta aruanne - COM(2019) 358 EL dokument
29.07.2019 Aruanne - COM(2019) 356 EL dokument
29.07.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Samaväärsus finantsteenuste valdkonnas - COM(2019) 349 EL dokument
29.07.2019 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of the Republic of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation 11469/19 EL dokument
26.07.2019 Aruanne - COM(2019) 355 EL dokument
26.07.2019 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy EL dokument
26.07.2019 Teatis - COM(2019) 353 EL dokument
26.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses lepingu II protokolli II ja VIII lisa muutmisega - COM(2019) 346 EL dokument
26.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistiku kohta- COM(2019) 354 EL dokument
26.07.2019 Aruanne - COM(2019) 373 EL dokument
26.07.2019 Teatis- COM(2019) 374 EL dokument
26.07.2019 Teatis - COM(2019) 360 EL dokument
26.07.2019 Aruanne - COM(2019) 370, SWD(2019) 650 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь