Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
22.11.2019 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of return ST 14174/19 EL dokument
22.11.2019 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System 14164/19 EL dokument
21.11.2019 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders 14162/19 EL dokument
21.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite 28. ja 29. novembri 2019. a kohtumisel EL dokument
21.11.2019 Aruanne - COM(2019) 920 EL dokument
21.11.2019 Aruanne - COM(2019) 910 EL dokument
21.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine COM(2019) 599 EL dokument
21.11.2019 Soovitus - SWD(2019) 932, COM(2019) 912 EL dokument
21.11.2019 Soovitus - SWD(2019) 932, COM(2019) 913 EL dokument
21.11.2019 Soovitus - SWD(2019) 941, COM(2019) 922 EL dokument
21.11.2019 Soovitus - SWD(2019) 941, COM(2019) 921 EL dokument
21.11.2019 Teatis - SWD(2019) 930, COM(2019) 930 EL dokument
21.11.2019 Teatis - COM(2019) 900 EL dokument
21.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 25. novembri 2019. a istungil EL dokument
21.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 5. detsember 2019 EL dokument
20.11.2019 Ettepanek - COM(2019) 607 EL dokument
20.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiviga 2014/94/EL (alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2019) 598 EL dokument
19.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, määruse (EL) nr 912/2014 (rahalise vastutuse kohta investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamisel rahvusvaheliste lepingute kohaselt, mille osaline on Euroopa Liit) toimimise kohta - COM(2019) 597 EL dokument
19.11.2019 Parandus - KOMISJONI ARVAMUS Euroopa Parlamendi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom - COM(2019) 553 EL dokument
18.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine COM(2019) 596 EL dokument
18.11.2019 Letter / COM(2019) 581 EL dokument
18.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE riikide ja Euroopa Ravimiameti kogemuste kohta seoses täiendava järelevalve alla kuuluvate inimtervishoius kasutatavate ravimite nimekirjaga - COM(2019) 591 EL dokument
18.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energia) 2., 3. ja 4. detsember 2019 EL dokument
18.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 2. ja 3. detsember 2019 EL dokument
15.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu muutmiseks - COM(2019) 595 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь