Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
07.08.2020 Teade - NOTE From: Spanish Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Just Transition Fund [doc. 8386/20 - COM(2020) 460 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2020) 460 EL dokument
07.08.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määruse (EL) 2015/758 (mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCallsüsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta- COM(2020) 359 EL dokument
07.08.2020 Ettepanek - COM(2020) 360 EL dokument
07.08.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni IV lisa muutmise ettepanekute Euroopa Liidu nimel esitamist konventsiooniosaliste konverentsi 15. istungi jaoks ning Euroopa Liidu seisukohta seoses teiste konventsiooniosaliste ettepanekutega IV lisa ja muude lisade muutmise kohta - COM(2020) 362 EL dokument
07.08.2020 Ettepanek - COM(2020) 361 EL dokument
07.08.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aastaaruanne 2019. aastal rahastatud Euroopa Liidu humanitaaroperatsioonide kohta - COM(2020) 358 EL dokument
07.08.2020 TEade - NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument [doc. 8399/20 - COM(2020) 450 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2020) 450 EL dokument
07.08.2020 Teade - NOTE From: Spanish Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund [doc. 8380/20 - COM(2020) 452 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2020) 452 EL dokument
07.08.2020 Teade - NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund Plus (ESF+) [doc. 8394/20 - COM(2020) 447 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2020) 447 EL dokument
06.08.2020 Teade - NOTE From: Spanish Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument [doc. 8399/20 - COM(2020) 450 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2020) 450 EL dokument
05.08.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitees, mis on loodud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepinguga, seoses kõnealuse lepingu XIII lisa („Tollialaste õigusaktide ühtlustamine“) ajakohastamisega- COM(2020) 357 EL dokument
05.08.2020 Letter - COM(2020) 337 EL dokument
04.08.2020 Ettepanek -SWD(2020) 154, COM(2020) 355 EL dokument
04.08.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määrusega (EL) 2016/792 (mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja eluaseme hinnaindeksit) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta- COM(2020) 354 EL dokument
04.08.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses Ühendkuningriigi ühinemisega 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooniga- COM(2020) 353 EL dokument
03.08.2020 KOMISJONI KOOSTATUD AASTAÜLEVAADE liikmesriikide aastastest tegevusaruannetest, milles käsitletakse määruse (EL) nr 1233/2011 kohaldamisalasse kuuluvat ekspordikrediiti- COM(2020) 349 EL dokument
03.08.2020 KOMISJONI KOOSTATUD AASTAÜLEVAADE liikmesriikide aastastest tegevusaruannetest, milles käsitletakse määruse (EL) nr 1233/2011 kohaldamisalasse kuuluvat ekspordikrediiti- COM(2020) 348 EL dokument
03.08.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile direktiiviga (EL) 2015/2193 (keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2020) 351 EL dokument
31.07.2020 Aruanne - SWD(2020) 147; COM(2020) 350 EL dokument
31.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE Euroopa Kestliku Arengu Fondi tagatisfondi haldamise kohta COM(2020) 346 EL dokument
31.07.2020 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Republic of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation 9991/20 EL dokument
31.07.2020 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of return 9992/20 EL dokument
31.07.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of the management of the external borders 9996/20 EL dokument
31.07.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System 9995/20 EL dokument
31.07.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of return 9994/20 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь