Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
21.09.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/1601 establishing the European Fund for Sustainable Development (EFSD), the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund [8505/20 - final] - Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the European Fund for Sustainable Development [8503/20 - COM(2020) 407; COM(2020) 224 EL dokument
21.09.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 6. oktoober 2020 EL dokument
21.09.2020 Ettepanek - COM(2020) 585 EL dokument
18.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Viinamarja- ja Veiniorganisatsioonis (OIV) võetava seisukoha kohta COM(2020) 570 EL dokument
18.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli (bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjate liiniveo ja eriotstarbelise liiniveo kohta) sõlmimise kohta COM(2020) 567 EL dokument
18.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli (bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjate liiniveo ja eriotstarbelise liiniveo kohta) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta COM(2020) 566 EL dokument
18.09.2020 Ettepanek - SWD(2020) 179; COM(2020) 569 EL dokument
18.09.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Võrdõiguslik liit: ELi rassismivastane tegevuskava 2020–2025 COM(2020) 565 EL dokument
18.09.2020 COM(2020) 563 / Letter EL dokument
18.09.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Recovery and Resilience Facility [8403/20 - COM(2020) 408 EL dokument
18.09.2020 Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021 [13643/19 + ADD 1 - COM (2019) 581 EL dokument
17.09.2020 Komisjoni teatis - COM(2020) 564 EL dokument
17.09.2020 Teatis - COM(2020) 575 EL dokument
17.09.2020 Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) COM(2020) 563 EL dokument
17.09.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2030. aasta kliimaeesmärgi suurendamine: investeerimine kliimaneutraalsesse tulevikku meie inimeste hüvanguks SEC(2020) 301; SWD(2020) 176; SWD(2020) 177; SWD(2020) 178; COM(2020) 562 EL dokument
17.09.2020 Letter - COM(2020) 568 EL dokument
17.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise oliivinõukogu liikmete nõukogus seoses Usbekistani Vabariigi ühinemisega 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepinguga COM(2020) 495 EL dokument
17.09.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 21. septembri 2020. a kohtumisel ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
17.09.2020 Eesti seisukohad nõukogu soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta - COM(2020) 499 EL dokument
17.09.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism [8412/20 - COM(2020) 453 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2020) 453 EL dokument
16.09.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles hinnatakse, kas kõik liikmesriikide õiguses reguleeritud usaldusfondid ja sarnased õiguslikud üksused on nõuetekohaselt kindlaks tehtud ja kas nende suhtes kohaldatakse direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud kohustusi COM(2020) 560 EL dokument
16.09.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Esimene aruanne Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastase kava rakendamise kohta - SWD(2020) 171, COM(2020) 494 EL dokument
15.09.2020 KOMISJONI ARUANNE määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) kohaldamise kohta 2019. aastal COM(2020) 561 EL dokument
15.09.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) N° 1257/96 of 20 June 1996 concerning Humanitarian Aid [8292/20 - COM(2020) 461 EL dokument
14.09.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 29. september 2020 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь