Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Toimik: Komisjoni istung teisipäev, 11.09.2018 13:15
Dokumendi loomise kuupäev: 06.09.2018
Pealkiri: ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK eelnõu kohta [Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitlev algatus - COM(2018) 302]
Kutsutud isikud: Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Killu Vantsi ja infohaldusosakonna nõunik Martin Sepp
Seotud dokumendid: Eesti seisukohad Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitleva algatuse kohta - COM(2018) 302 
Tagasiside