Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 07.06.2012
Toimiku viit: 1-2/12-272
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ning muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EÜ ning määrust (EL) nr 1093/2010 COM(2012) 280
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: majanduslangus, finantsplaneerimine, majanduslik stabiliseerumine, pangandussüsteem, finantssekkumine, struktuuriline kohandus, majanduse taastumine, finantseerimisasutus
Aastaarv: 2012
Tähis: COM(2012) 280, ST 14197/12 , ST 14196/12
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 07.06.2012
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr .../…, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga COM(2012) 512, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga COM(2012) 511, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3248. istung (Majandus-ja rahandusküsimused) 21. juuni 2013, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3181. istung (majandus- ja rahandusküsimused) Kuupäev: teisipäev, 10. juuli 2012 (kl 10.00), EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3343. istung (Majandus- ja rahandusküsimused) 7. november 2014, Euroopa Liidu Nõukogu 3281. istung (Majandus- ja rahandusküsimused) 10 detsember 2013, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3227. istung (majandus- ja rahandusküsimused) Kuupäev: teisipäev, 5. märts 2013 (kell 10.00), EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3178. istung (majandus- ja rahandusküsimused) Kuupäev: reede, 22. juuni 2012 (kl 10.00)
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ning muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EÜ ning määrust (EL) nr 1093/2010 COM(2012) 280 EL dokument 07.06.2012
Eesti seisukohad finantskriiside juhtimise ja lahendamise algatuse kohta EL dokument 19.07.2012
Kaaskiri: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010 COM(2012) 280 EL dokument 07.11.2012
Kaaskiri - Proposal for a COUNCIL REGULATION conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions AND Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions AND Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010 [doc.13683/12 EF 199 ECOFIN 770 - COM(2012) 511 final and doc.13682/12 EF 198 ECOFIN 769 CODEC 2115 - COM(2012) 512 final, doc.11066/12 EF 136 ECOFIN 552 DRS 91 CODEC 1600 - COM(2012) 280 final] EL dokument 14.01.2013
Tagasiside