Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 13.04.2016
Toimiku viit: 1-2/16-228
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt SWD(2016) 117; SWD(2016) 118; COM(2016) 198
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: maksudest kõrvalehoidumine, ettevõtte tulumaks, maksujärelevalve, ühtne turg, maksuõigus, teabevahetus, Euroopa maksukoostöö, hargmaine ettevõte, maksustamise vältimine
Aastaarv: 2016
Tähis: COM(2016) 198
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 13.04.2016
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud)) 28. ja 29. november 2019
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt COM(2016)198 EL dokument 13.04.2016
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT assessing the potential for further transparency on income tax information Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches SWD(2016)117; COM(2016) 198 EL dokument 13.04.2016
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Tulumaksualase teabe suurema läbipaistvuse potentsiaali hindamine Lisatud dokumendile: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt SWD(2016)118; COM(2016) 198 EL dokument 13.04.2016
COM(2016) 198 / Letter EL dokument 20.04.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb tulumaksualase teabe avalikustamist teatavate äriühingute ja filiaalide poolt, eelnõu kohta EL dokument 03.06.2016
RAHK arvamus tulumaksualase teabe avalikustamine Valdkondliku komisjoni arvamus 14.06.2016
Teatis - COVER NOTE From: Seàn O' Fearghail Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches doc.7949/16 DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461 - COM (2016) 198 EL dokument 20.06.2016
Teatis - COVER NOTE From: Sveriges Riksdag Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches doc.7949/16 DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461 - COM (2016) 198 EL dokument 21.06.2016
Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches COM (2016) 198 EL dokument 30.06.2016
Teatis - COVER NOTE Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches doc. 7949/16 DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461 - COM (2016) 198 EL dokument 08.08.2016
Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches doc. 7949/16 DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461 - COM (2016) 198 EL dokument 10.10.2016
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – Nõukogu põhjendused – Nõukogus vastu võetud 28. septembril 2021 - 9722/1/21 EL dokument 29.09.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt - Vastu võetud nõukogu poolt 28. septembril 2021 - 9722/1/21 EL dokument 30.09.2021
Tagasiside