Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 03.12.2021
Toimiku viit: 1-2/21-831
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/8/EÜ, nõukogu raamotsuseid 2002/465/JSK, 2002/584/JSK, 2003/577/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK, 2008/947/JSK, 2009/829/JSK ja 2009/948/JSK ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/41/EL seoses õigusalase koostöö digiteerimisega- SWD(2021) 392, SWD(2021) 393, SEC(2021) 580, COM(2021) 760
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: poliitiline koostöö, infosüsteem, telekommunikatsioon, õiguskaitse kättesaadavus, ELi õigusalane koostöö kriminaalasjades, teabevahetus, digiteerimine, ELi õigusalane koostöö tsiviilasjades
Aastaarv: 2021
Tähis: COM(2021) 760
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 03.12.2021
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Eesti seisukohad Euroopa Liidu piiriülese justiitskoostöö digitaliseerimise algatuste kohta - COM(2021) 759, COM(2021) 760
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/8/EÜ, nõukogu raamotsuseid 2002/465/JSK, 2002/584/JSK, 2003/577/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK, 2008/947/JSK, 2009/829/JSK ja 2009/948/JSK ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/41/EL seoses õigusalase koostöö digiteerimisega - SWD(2021) 392, SWD(2021) 393, SEC(2021) 580, COM(2021) 760 EL dokument 03.12.2021
Letter - COM(2021) 760 EL dokument 18.01.2022
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb digipööret õigusalase koostöö ning piiriüleste tsiviil-, kaubandus- ja kriminaalasjadega seotud õiguskaitse kättesaadavuse vallas ning millega muudetakse teatavaid õigusalast koostööd käsitlevaid õigusakte (COM(2021) 759 final), ning direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/8/EÜ, nõukogu raamotsuseid 2002/465/JSK, 2002/584/JSK, 2003/577/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK, 2008/947/JSK, 2009/829 /JSK ja 2009/948/JSK ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/41/EL seoses õigusalase koostöö digiteerimisega (COM(2021) 760 final), eelnõude kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 17.03.2022
Tagasiside