Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
382 Rahvastikuregistri seadus 19.10.2017
490 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
489 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 19.10.2017
479 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus 19.10.2017
520 Erakooliseaduse muutmise seadus 19.10.2017
514 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
512 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
495 Jäätmeseadus 19.10.2017
519 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
491 Kalapüügiseaduse muutmise seadus 19.10.2017
523 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus 19.10.2017
481 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus 19.10.2017
517 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
426 Spordiseaduse muutmise seadus 19.10.2017
513 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus 18.10.2017
507 Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.10.2017
521 2018. aasta riigieelarve seadus 18.10.2017
516 Riigikogu avaldus "Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumi puhul" 18.10.2017
486 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 18.10.2017
524 Maaparandusseadus 18.10.2017
510 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 18.10.2017
526 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" 18.10.2017
497 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 18.10.2017

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
490 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
489 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
520 Erakooliseaduse muutmise seadus 19.10.2017
514 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
512 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
519 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
517 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
426 Spordiseaduse muutmise seadus 19.10.2017
513 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus 18.10.2017
507 Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.10.2017
521 2018. aasta riigieelarve seadus 18.10.2017
510 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 18.10.2017
497 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 18.10.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 18.10.2017
498 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2017
457 Magustatud joogi maksu seadus 17.10.2017
492 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2017
488 Autoveoseadus 16.10.2017
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.10.2017
453 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) 16.10.2017
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 12.10.2017
518 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 11.10.2017
493 Püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seadus 11.10.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 10.10.2017

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
474 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seadus 19.10.2017
448 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seadus 19.10.2017
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2017
380 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 19.10.2017
341 Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus 12.10.2017
506 Riigikogu otsus "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 12.10.2017
445 Loomakaitseseaduse muutmise seadus 11.10.2017
466 Ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimise seadus 09.10.2017
503 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" 05.10.2017
502 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine" 05.10.2017
471 Riigikogu otsus Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine 05.10.2017
390 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 05.10.2017
501 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" 05.10.2017
482 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine" 05.10.2017
483 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" 05.10.2017
454 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus 04.10.2017
427 Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seadus 04.10.2017
458 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 04.10.2017
456 Riigieelarve seaduse muutmise seadus 04.10.2017
428 Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 04.10.2017
450 Riigihangete seadus 04.10.2017
359 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus 04.10.2017
446 Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu ratifitseerimise seadus 26.09.2017
475 Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus 26.09.2017
292 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 18.09.2017
Tagasiside