Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 15.08.2017
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.08.2017
461 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus 10.08.2017
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 02.08.2017
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 02.08.2017
268 Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 31.07.2017
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 28.07.2017
426 Spordiseaduse muutmise seadus 28.07.2017
429 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 27.07.2017
479 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus 25.07.2017
484 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.07.2017
486 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 21.07.2017
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 20.07.2017
453 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) 18.07.2017
481 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus 18.07.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 07.07.2017
478 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 07.07.2017
459 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 28.06.2017
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 26.06.2017
467 Töölepingu seaduse muutmise seadus 26.06.2017
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 26.06.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 26.06.2017
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 26.06.2017
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 22.06.2017
488 Autoveoseadus 21.06.2017

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.08.2017
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 02.08.2017
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 02.08.2017
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 28.07.2017
426 Spordiseaduse muutmise seadus 28.07.2017
429 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 27.07.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 07.07.2017
459 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 28.06.2017
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 26.06.2017
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 26.06.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 26.06.2017
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 26.06.2017
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 22.06.2017
460 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 21.06.2017
420 Metsaseaduse § 40 muutmise seadus 19.06.2017
445 Loomakaitseseaduse muutmise seadus 13.06.2017
475 Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus 13.06.2017
400 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 18.05.2017
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 11.05.2017
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 10.04.2017
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 10.04.2017
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 05.04.2017
382 Rahvastikuregistri seadus 29.03.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 08.03.2017
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 28.02.2017

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 02.08.2017
278 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 02.08.2017
468 Töövõimetoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 02.08.2017
317 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02.08.2017
456 Riigieelarve seaduse muutmise seadus 28.07.2017
464 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seadus 28.07.2017
427 Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seadus 28.07.2017
454 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus 28.07.2017
416 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seadus 28.07.2017
457 Magustatud joogi maksu seadus 28.07.2017
462 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 28.07.2017
463 Kiirgusseaduse muutmise seadus 28.07.2017
444 Looduskaitseseaduse muutmise seadus (Nagoya protokolli rakendamine) 28.07.2017
443 Keskkonnaseire seaduse muutmise seadus 28.07.2017
415 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 28.07.2017
341 Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus 28.07.2017
417 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus 28.07.2017
437 Riigikogu otsus "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" 28.07.2017
458 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.07.2017
407 Töövaidluse lahendamise seadus 17.07.2017
387 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" 13.07.2017
411 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 13.07.2017
399 Liiklusseaduse muutmise seadus 10.07.2017
419 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.07.2017
188 Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 10.07.2017
Tagasiside