Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
507 Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.12.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 12.12.2017
535 Ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadus 12.12.2017
534 Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 12.12.2017
495 Jäätmeseadus 12.12.2017
559 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2017
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2017
532 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 12.12.2017
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 12.12.2017
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2017
511 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2017
521 2018. aasta riigieelarve seadus 12.12.2017
540 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" 12.12.2017
488 Autoveoseadus 12.12.2017
523 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus 12.12.2017
560 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus 11.12.2017
499 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 11.12.2017
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 11.12.2017
527 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 11.12.2017
561 Karistusseadustiku muutmise seadus 11.12.2017
562 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 11.12.2017
520 Erakooliseaduse muutmise seadus 11.12.2017
549 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 11.12.2017
537 Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus 11.12.2017
533 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 11.12.2017

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
535 Ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadus 12.12.2017
495 Jäätmeseadus 12.12.2017
540 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" 12.12.2017
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 11.12.2017
520 Erakooliseaduse muutmise seadus 11.12.2017
549 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 11.12.2017
537 Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus 11.12.2017
533 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 11.12.2017
519 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.12.2017
544 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" 11.12.2017
543 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" 11.12.2017
538 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis" 11.12.2017
548 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 08.12.2017
547 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" 08.12.2017
546 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" 08.12.2017
545 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" 08.12.2017
542 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" 08.12.2017
541 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" 08.12.2017
539 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" 08.12.2017
524 Maaparandusseadus 07.12.2017
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 06.12.2017
525 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus 05.12.2017
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 04.12.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 04.12.2017
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 01.12.2017

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
528 Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seadus 12.12.2017
492 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 11.12.2017
512 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.12.2017
479 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus 11.12.2017
518 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 11.12.2017
517 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.12.2017
490 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.12.2017
514 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.12.2017
508 Konkurentsiseaduse muutmise seadus 11.12.2017
497 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.12.2017
513 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.12.2017
493 Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seadus 07.12.2017
498 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.12.2017
453 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) 06.12.2017
459 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 04.12.2017
429 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 04.12.2017
489 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 04.12.2017
507 Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 01.12.2017
411 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 01.12.2017
225 Karistusseadustiku muutmise seadus 30.11.2017
332 Äriseadustiku ja karistusseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 30.11.2017
360 Karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 30.11.2017
416 Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seadus 30.11.2017
416 Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 30.11.2017
530 Karistusseadustiku muutmise seadus 30.11.2017
Tagasiside