Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 22.02.2018
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 22.02.2018
558 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2018
583 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2018
589 Riigikogu otsus Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt 22.02.2018
576 Elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus 22.02.2018
591 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 22.02.2018
121 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 21.02.2018
585 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) 21.02.2018
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 21.02.2018
569 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 21.02.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.02.2018
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 21.02.2018
580 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.02.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 21.02.2018
578 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 21.02.2018
581 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 21.02.2018
571 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus 20.02.2018
590 Välismaalaste seaduse muutmise seadus 20.02.2018
151 Paarkonna seadus 20.02.2018
575 Pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus (pankrotihalduri tasu) 20.02.2018
562 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 20.02.2018
556 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 20.02.2018
563 Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 20.02.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 20.02.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 22.02.2018
558 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2018
121 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 21.02.2018
585 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) 21.02.2018
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 21.02.2018
569 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 21.02.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.02.2018
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 21.02.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 21.02.2018
581 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 21.02.2018
151 Paarkonna seadus 20.02.2018
575 Pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus (pankrotihalduri tasu) 20.02.2018
562 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 20.02.2018
556 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 20.02.2018
563 Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 20.02.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 20.02.2018
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 20.02.2018
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2018
572 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus 16.02.2018
551 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 15.02.2018
495 Jäätmeseadus 15.02.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 14.02.2018
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 14.02.2018
570 Riigivaraseaduse muutmise seadus 14.02.2018
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 14.02.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
134 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" 23.02.2018
133 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med" 23.02.2018
132 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" 23.02.2018
131 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus" 23.02.2018
138 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 23.02.2018
137 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" 23.02.2018
136 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" 23.02.2018
557 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus 23.02.2018
588 Riigikogu avaldus "Tänuavaldus Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele" 23.02.2018
100 Keskkonnaseire seadus 22.02.2018
99 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 22.02.2018
98 Sotsiaalhoolekande seadus 22.02.2018
97 Riigilõivuseaduse muutmise seadus 22.02.2018
95 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 22.02.2018
94 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 22.02.2018
93 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 22.02.2018
91 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 22.02.2018
88 Riigikogu otsus "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks" 22.02.2018
87 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine" 22.02.2018
85 Riigikogu otsus "Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 22.02.2018
183 Riigikogu otsus "Eesti Panga reservkapitali suurendamine" 21.02.2018
179 Riigikogu otsus "Nele Parresti Riigikohtu liikmeks nimetamine" 21.02.2018
174 Riigikogu otsus "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" 21.02.2018
166 Riigikogu otsus "Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 kinnitamine" 21.02.2018
150 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" 21.02.2018
Tagasiside