Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
3 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 23.01.2018
21 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" 18.06.2018
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.06.2018
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 09.05.2018
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 17.06.2018
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 17.06.2018
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 19.09.2018
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 13.06.2018
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 12.09.2018
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 13.06.2018
121 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 13.06.2018
151 Paarkonna seadus 28.05.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 18.06.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 18.06.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 19.06.2018
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 19.06.2018
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 19.06.2018
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 01.06.2018
268 Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 18.06.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 19.06.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 20.06.2018
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 20.06.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
3 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 23.01.2018
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.06.2018
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 09.05.2018
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 17.06.2018
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 17.06.2018
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 19.09.2018
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 13.06.2018
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 12.09.2018
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 13.06.2018
121 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 13.06.2018
151 Paarkonna seadus 28.05.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 18.06.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 18.06.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 19.06.2018
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 19.06.2018
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 19.06.2018
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 01.06.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 19.06.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 20.06.2018
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 20.06.2018
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 14.06.2018
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 14.06.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
1 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus 01.06.2018
1 Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seadus 01.04.2003
1 Riigikogu otsus "Peaministrikandidaadile Mart Laarile volituste andmine valitsuse moodustamiseks" 22.03.1999
2 Ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 01.04.2003
2 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmise ja täiendamise seadus 22.03.1995
4 Etendusasutuse seadus 01.04.2003
4 Rahvatervise seadus 22.03.1995
5 Kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 06.08.2018
5 Riigikogu otsus „Peaministrikandidaadile Taavi Rõivasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine“ 26.01.2018
5 Planeerimis- ja ehitusseadus 22.03.1995
5 Väetiseseadus 01.04.2003
6 Kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus 06.08.2018
6 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 01.04.2003
6 Eesti Vabariigi elamuseaduse muutmise seadus 22.03.1995
7 Raudteeseadus 01.04.2003
7 Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus 09.01.1995
8 Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 06.08.2018
8 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolliga ühinemise seadus 01.04.2003
8 Kindlustustegevuse seadus 15.06.2018
8 Korteriühistuseadus 22.03.1995
9 Riigikogu otsus “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” 01.06.2018
9 Rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsiooniga ühinemise seadus 01.04.2003
10 Riigikogu otsus “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” 30.01.2018
10 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni väävli heitkoguste edasise vähendamise protokolliga ühinemise seadus 01.04.2003
10 Riigihangete seadus 22.03.1995
Tagasiside