Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
695 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 24.09.2018
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 21.09.2018
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) 24.09.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 21.09.2018
268 Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 18.06.2018
644 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 12.09.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 24.09.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 20.09.2018
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 12.09.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 12.09.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 19.06.2018
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.06.2018
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 09.05.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 18.06.2018
614 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus 24.09.2018
687 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus 20.09.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 20.09.2018
632 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus 24.09.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 19.09.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 24.09.2018
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 17.06.2018
495 Jäätmeseadus 14.09.2018
667 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 19.09.2018
642 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 12.09.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 19.09.2018

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) 24.09.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 21.09.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 24.09.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 20.09.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 20.09.2018
660 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.09.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 19.09.2018
684 Muinsuskaitseseadus 24.09.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 19.09.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2018
670 Raudteeseaduse muutmise seadus 18.09.2018
693 Riigikogu otsus "Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" 21.09.2018
692 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" 21.09.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.09.2018
685 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 18.09.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 24.09.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2018
651 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) 18.09.2018
636 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 24.09.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 21.09.2018
644 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 12.09.2018
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 12.09.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 12.09.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 19.06.2018
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.06.2018
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 09.05.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 18.06.2018
614 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus 24.09.2018
632 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus 24.09.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 19.09.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 24.09.2018
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 17.06.2018
495 Jäätmeseadus 14.09.2018
642 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 12.09.2018
586 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) 19.09.2018
561 Karistusseadustiku muutmise seadus 19.09.2018
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 01.06.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 12.09.2018
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 19.09.2018
574 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.06.2018
522 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 13.06.2018
504 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2018
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 13.06.2018
551 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 13.06.2018

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
631 27.06.1994
1140 Riigi 2002. aasta teine lisaeelarve 03.09.2002
788 "2000. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamine" 31.05.2001
453 "2005. aasta riigieelarve seadus" 22.09.2004
605 "Audiitorite määramine Eesti Panga 2000. aasta tegevuse kontrollimiseks" 06.12.2000
587 "Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine" 20.11.2000
792 "Eesti Liikluskindlustuse Fondi nõukogu liikmete nimetamine" 04.06.2001
751 "Eesti Panga 2000. aasta aruande kinnitamine" 30.04.2001
961 "Eesti Vabariigi Valitsuse, Läti Vabariigi Valitsuse ja Leedu Vabariigi Valitsuse vahelise protokolli Balti Pataljoni staapide ja Balti pataljoni isikkoosseisu staatuse kohta" ratifitseerimise seadus 14.09.1998
684 "Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused" 21.02.2001
970 "Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades muutmise kokkuleppe" ratifitseerimise seadus 11.09.2006
971 "Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise väljaandmislepingu" ratifitseerimise seadus 11.09.2006
1037 "Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti Õhuseirevõrgu loomise lepingu" ratifitseerimise seadus 27.10.1998
1135 "Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe" ratifitseerimise seadus 19.01.1999
1137 "Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu Balti Kaitsekolledzi kohta" ratifitseerimise seadus 20.01.1999
831 "Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu Balti Pataljoni kohta" ratifitseerimise seadus 06.04.1998
983 "Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse, ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu Balti Mereväedivisjoni loomise kohta" ratifitseerimise seadus 28.09.1998
745 "Eesti Vabariigi võlakirjade emiteerimine" 30.04.2001
674 "Eesti ekspordipoliitika põhialuste heakskiitmine" 12.02.2001
752 "Eesti kaitseväe üksuse kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas" 02.05.2001
753 "Eesti kaitseväe üksuse suurendamine ja selle kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovo rahutagamisjõudude tegevusalas" 02.05.2001
802 "Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2001-2006 "Teadmistepõhine Eesti" heakskiitmine" 13.06.2001
510 "Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitleva lepingu" ning "Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga makselepingu" ratifitseerimise seaduse eelnõu 15.11.2004
758 "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" 03.05.2001
591 "Euroopa Investeerimispangalt laenu võtmisega nõustumine" 22.11.2000
Tagasiside