Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.09.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 24.09.2018
694 Riigikogu otsus "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 24.09.2018
695 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 24.09.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 24.09.2018
614 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus 24.09.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 24.09.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 24.09.2018
636 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 24.09.2018
632 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus 24.09.2018
691 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 24.09.2018
690 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 24.09.2018
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) 24.09.2018
684 Muinsuskaitseseadus 24.09.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2018
692 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" 21.09.2018
693 Riigikogu otsus "Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" 21.09.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 21.09.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2018
641 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2018
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 21.09.2018
688 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" 21.09.2018
669 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 20.09.2018
654 Relvaseaduse muutmise seadus 20.09.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.09.2018

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 24.09.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 24.09.2018
636 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 24.09.2018
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) 24.09.2018
684 Muinsuskaitseseadus 24.09.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2018
692 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" 21.09.2018
693 Riigikogu otsus "Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" 21.09.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 21.09.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.09.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 20.09.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 20.09.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 19.09.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 19.09.2018
660 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.09.2018
670 Raudteeseaduse muutmise seadus 18.09.2018
651 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) 18.09.2018
685 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 18.09.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.09.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 24.09.2018
614 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus 24.09.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 24.09.2018
632 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus 24.09.2018
641 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2018
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 21.09.2018
654 Relvaseaduse muutmise seadus 20.09.2018
649 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 20.09.2018
657 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 20.09.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 19.09.2018
515 Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine" 19.09.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 19.09.2018
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 19.09.2018
562 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 19.09.2018
561 Karistusseadustiku muutmise seadus 19.09.2018
586 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) 19.09.2018
627 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 19.09.2018
652 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.09.2018
626 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 19.09.2018
648 Tulumaksuseaduse täiendamise seadus 18.09.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) 18.09.2018
643 Veeseadus 18.09.2018
495 Jäätmeseadus 14.09.2018
639 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 14.09.2018

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
95 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 24.09.2018
93 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus 24.09.2018
92 Erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.09.2018
91 Riigikogu otsus "Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 24.09.2018
90 Riigikogu otsus "Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine" 24.09.2018
89 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.09.2018
668 Riigikogu otsus "Heiki Loodi Riigikohtu liikmeks nimetamine" 21.09.2018
629 Kodakondsuse seaduse täiendamise seadus 21.09.2018
88 Hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.09.2018
87 Investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seadus 19.09.2018
86 Psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seadus 19.09.2018
84 Tolliseaduse muutmise seadus 19.09.2018
85 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ratifitseerimise seadus 19.09.2018
83 Elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seadus 18.09.2018
82 Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 18.09.2018
81 Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seadus 18.09.2018
80 Kiirgusseaduse muutmise seadus 18.09.2018
79 Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus 18.09.2018
78 Rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seadus 18.09.2018
77 Riigikogu otsus "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" 18.09.2018
76 Jäätmeseaduse muutmise seadus 18.09.2018
75 Äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus 18.09.2018
72 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 18.09.2018
602 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 18.09.2018
66 Riigikogu otsus "Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" 18.09.2018
Tagasiside