Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
370 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 08.04.2021
345 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 06.04.2021
111 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) 19.02.2020
313 Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu 12.04.2021
368 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) 06.04.2021
322 Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunta poole 01.02.2021
318 Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 06.04.2021
352 Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 07.04.2021
369 Ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (koduomanike omavalitsuste kõnniteede koristamise kohustusest vabastamine) 08.04.2021
362 Ehitusseadustiku § 97 muutmise seadus 25.03.2021
156 Elektrituruseaduse muutmise seadus 06.05.2020
344 Elektrituruseaduse täiendamise seadus 25.03.2021
301 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 24.03.2021
321 Erakonnaseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadus 06.04.2021
350 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.04.2021
359 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus 12.04.2021
366 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.04.2021
190 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 08.04.2021
324 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seadus 05.04.2021
310 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus 25.03.2021
136 Kalapüügiseaduse muutmise seadus 12.02.2020
94 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) 20.11.2019
339 Karistusseadustiku muutmise seadus 06.04.2021
331 Karistusseadustiku muutmise seadus 06.04.2021
348 Karistusseadustiku muutmise seadus 16.03.2021

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
345 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 06.04.2021
111 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) 19.02.2020
313 Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu 12.04.2021
318 Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 06.04.2021
352 Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 07.04.2021
156 Elektrituruseaduse muutmise seadus 06.05.2020
344 Elektrituruseaduse täiendamise seadus 25.03.2021
301 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 24.03.2021
350 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.04.2021
190 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 08.04.2021
310 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus 25.03.2021
136 Kalapüügiseaduse muutmise seadus 12.02.2020
94 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) 20.11.2019
351 Karistusseadustiku muutmise seadus (mittesularahalised maksevahendid) 07.04.2021
113 Karistusseadustiku muutmise seadus (riigikaitsevastased süüteod) 22.01.2020
292 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) 17.02.2021
57 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 25.09.2019
212 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 16.09.2020
325 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.03.2021
312 Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2021
114 Kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seadus (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) 22.01.2020
166 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seadus 03.06.2020
219 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2020
307 Loomatauditõrje seaduse § 11 muutmise seadus 11.03.2021
327 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.04.2021

Vastu võetud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
159 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 03.06.2020
872 Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2001. aasta majandustegevuse kontrollimiseks 08.10.2001
87 Audiitorite määramine Eesti Panga 1995. aasta tegevuse kontrollimiseks 01.06.1995
404 Audiitorite määramine Eesti Panga 1996. aasta tegevuse kontrollimiseks 08.10.1996
710 Audiitorite määramine Eesti Panga 1997.aasta tegevuse kontrollimiseks 13.11.1997
828 Audiitorite määramine Eesti Panga 1998. aasta tegevuse kontrollimiseks 06.04.1998
873 Audiitorite nimetamine Eesti Panga 2001. aasta tegevuse kontrollimiseks 08.10.2001
897 Audiitorite seaduse eelnõu 01.06.1998
488 Audiitortegevuse seadus 18.02.2010
613 Audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus 23.12.2014
409 Audiitortegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 30.06.2017
283 Audiitortegevuse seaduse muutmise seadus 08.07.2008
233 Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seadus 09.07.2008
2651111 Autoriõiguse seadus 12.10.1992
174 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 15.09.1999
866 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 15.03.2006
710 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 12.09.2005
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 27.11.2018
394 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 14.06.2013
163 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 01.04.2016
326 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 05.04.2004
178 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 05.05.2008
697 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 29.10.2014
637 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 20.04.2005
1143 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 03.09.2002
Tagasiside