Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
731 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus 13.12.2018
778 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 13.12.2018
759 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2018
749 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) 12.12.2018
721 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 12.12.2018
718 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2018
735 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2018
734 Loomakaitseseaduse muutmise seadus 12.12.2018
641 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2018
750 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2018
777 Riigikogu otsus "Riigireformi ja hea halduse põhialused" 12.12.2018
775 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 12.12.2018
776 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 11.12.2018
769 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 11.12.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.12.2018
642 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 11.12.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 10.12.2018
762 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus 10.12.2018
770 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seadus 10.12.2018
772 Riigikogu otsus "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" 10.12.2018
723 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.12.2018
710 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) 10.12.2018
774 Riigikogu otsus "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" 07.12.2018
737 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine) 05.12.2018
719 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
460 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 17.05.2017
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 17.01.2017
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 06.12.2016
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 22.11.2016
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 09.11.2016
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 20.10.2016
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 19.10.2016
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 15.06.2016
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 19.05.2016
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 10.05.2016
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 03.05.2016
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 12.04.2016
151 Paarkonna seadus 16.02.2016
121 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 19.01.2016
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 14.12.2015
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 25.11.2015
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 25.11.2015
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 25.11.2015
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 10.11.2015
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 29.10.2015
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 27.10.2015
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 15.10.2015
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.10.2015
3 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 28.05.2015

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
716 Muuseumiseaduse muutmise seadus 14.12.2018
706 Ravimiseaduse muutmise seadus 14.12.2018
687 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus 14.12.2018
704 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2018
657 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 14.12.2018
712 Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2018
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 14.12.2018
724 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2018
696 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 14.12.2018
717 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2018
660 Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2018
720 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 14.12.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 14.12.2018
613 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 14.12.2018
714 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 14.12.2018
715 Põllumajandusloomade aretuse seadus 13.12.2018
Tagasiside