Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
706 Ravimiseaduse muutmise seadus 17.10.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
704 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
717 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 17.10.2018
699 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 17.10.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 17.10.2018
715 Põllumajandusloomade aretuse seadus 17.10.2018
720 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 17.10.2018
722 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 17.10.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 17.10.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) 17.10.2018
684 Muinsuskaitseseadus 17.10.2018
721 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 17.10.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 17.10.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 17.10.2018
719 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 17.10.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 17.10.2018
728 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus 17.10.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
706 Ravimiseaduse muutmise seadus 17.10.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
704 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
717 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 17.10.2018
699 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 17.10.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 17.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) 17.10.2018
684 Muinsuskaitseseadus 17.10.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 17.10.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 17.10.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 17.10.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.10.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 16.10.2018
695 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 16.10.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.10.2018
643 Veeseadus 16.10.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 16.10.2018
703 Ehitusseadustiku muutmise seadus 16.10.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 15.10.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 15.10.2018
640 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 15.10.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
125 Riigikogu otsus "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" 02.10.2018
124 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 02.10.2018
123 Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 02.10.2018
122 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus" 02.10.2018
121 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 02.10.2018
119 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis" 02.10.2018
118 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" 02.10.2018
692 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" 28.09.2018
693 Riigikogu otsus "Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" 28.09.2018
668 Riigikogu otsus "Heiki Loodi Riigikohtu liikmeks nimetamine" 28.09.2018
117 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus" 26.09.2018
116 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse ja päästeteenistuse seaduse muutmise ning asutuste ümberkorraldamisest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus 26.09.2018
115 Ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 26.09.2018
114 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 26.09.2018
113 Riigihangete seaduse muutmise seadus 26.09.2018
112 Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 26.09.2018
111 Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus 26.09.2018
108 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus 26.09.2018
106 Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 26.09.2018
105 Taimekaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 26.09.2018
104 Välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seadus 25.09.2018
103 Lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus 25.09.2018
102 Eesti Arengufondi seaduse muutmise seadus 25.09.2018
101 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 25.09.2018
100 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 25.09.2018
Tagasiside