Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
14 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 10.05.2019
8 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 27.05.2019
9 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 29.05.2019
31 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus 31.05.2019
2 Riigikogu otsus "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" 04.06.2019
33 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seadus 05.06.2019
36 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 11.06.2019
35 Riigikogu otsus "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" 11.06.2019
28 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.06.2019
29 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus 12.06.2019
27 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seadus 12.06.2019
37 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus 13.06.2019
38 Riigikogu otsus "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" 13.06.2019
39 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadus 13.06.2019
40 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus 13.06.2019
41 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seadus 13.06.2019

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
283 Audiitortegevuse seaduse muutmise seadus 08.07.2008
282 Väärtpaberituru seaduse § 265¹ muutmise seadus 08.07.2008
264 Keskkonnatasude seaduse §-de 16 ja 19 muutmise seadus 08.07.2008
247 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seadus 09.07.2008
233 Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seadus 09.07.2008
219 Kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seadus 14.07.2008
275 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus 18.07.2008
239 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 18.07.2008
238 Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus 18.07.2008
225 Karistusseadustiku muutmise seadus 18.07.2008
931 Ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus 22.07.2008
280 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 22.07.2008
272 Ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus 22.07.2008
212 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 22.07.2008
202 Kaitseväe korralduse seadus 23.07.2008
203 Kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja väärtemenetluse seadustiku muutmise seadus 23.07.2008
307 Riigikogu avaldus "Venemaa sõjalisest agressioonist Georgia vastu" 15.08.2008
308 Riigikogu otsus "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine" 26.09.2008
276 Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seadus 26.09.2008
290 Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikirja heakskiitmise seadus 07.10.2008
291 Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 10.10.2008
356 Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis" 29.10.2008
314 Riigikogu otsuse "Riigikogu 4. detsembri 2002.a otsuse "Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine" kehtetuks tunnistamine" 29.10.2008
300 Riigikogu otsus ""Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015" kinnitamine" 29.10.2008
Tagasiside